معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦

الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق

راه های خداشناسی به عدد جان هائی است که خلق شده

اینکه فرمود «طرق الی الله به تعداد نفوس آدمیان است, شاید سر تکثر طرق را بشود در تعدد و تنوع سالکین جستجو کرد.

چرا راه ها مختلفند؟ چون استعداد هر کس با دیگری متفاوت است.» هرکس از یک راه حرکت کرده و سلوک می‌کند.

با تمام تکثر طرق، راه های خداشناسی را به 2 دسته تقسیم کرده‌اند

 

1- راه علی و معلولی که مخصوص حکما است

2- "طریق سر "  که مخصوص عرفا است

حکما می‌گویند با وسایط, عرفا می‌گویند هر کجا باشید او با شماست.

استاد جوادی آملی تفسیر می‌کنند:

 اگراول هر شیء او باشد, آخر هر شیء او باشد, وسط هر شیء او باشد, ظاهر و باطن هر شیء او باشد چی    برای دیگری می‌ماند! این غیر کجاست؟ این کسی که می‌گوید انا انا, کجاست همه که شد هو هو!

این راه عرفاست که قائل به ارتباط بی‌واسطه و بی‌رابطه هستند.

من نخواهم لطف حق از واسطه             که هلاک خلق شد این رابــطه

بوعلی سینا نماد راه اول و ابوسعید ابوالخیر نماد راه دوم است.

از ابوالخیر شاگردانش پرسیدند نظرت راجع به ابن سینا چه بود؟ می‌گویند آنچه ما می‌بینیم او میداند و عصا زنان به دنبال ما می‌آید !

از ابن سینا راجع به ابوالخیر پرسیدند گفت آنچه ما می‌دانیم او می‌بیند!

 متن کامل سخن استاد تاج الدینی را در ادامه مطلب بخوانیدادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :