معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧

سه روایت از پیامبر نقل شده که در وجه تسمیه قلب گفته شده :

1 – مَثلُ القلب مثل العصفور یتقلبُ فی کل ساعته

مثل قلب مثل گنجشک است در هر لحظه منقلب است ، گاه منبسط ،گاه منقبظ ، گاه شاد گاه غمگین .

2- مثل قلب فی تقلبی کل القدر اذا الستجمع

مثال قلب در زیر و رو شدن مانند دیگ در حال جوش است.

3- مثل القلب کله مثل الریشه فی الاارض

مثال القلب مثل پر پرنده است، که سبک است و وقتی باد می آید پشت و رو می کند .

و حدیث است که علامع طباطبایی، قلب مومن بین السبعه من السابعه الرحمان .

قلب مومن بین دو دست و انگشت خداوند است که این دو انگشت اشاره به اسماع جمالیه و جلالیه خداوند دارد . یعنی قلب گاهی با اسماء جمال و گاهی با اسماء جلال زیر و رو می شود و بین دو دست خدا تاب می خورد و خداوند گاهی با صفت قهر و گاهی با صفت مهر زیر و رو می کند.

متن کامل سخن اساد تاج الدینی را در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :