معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

عوام ما شیعیان می گویند:اهل بیت رهبر جامعه شیعیان است. در حالیکه جایگاه امام، امامت مسلمین نیست به امامت انسانها نیست،بلکه امامت هر چیزی ما سوی الله است . همه عالم به اذن الله با علم و اراده اهل بیت اداره می شوند.

شاهد مثال قرانی در سوره شعرا:است که داستان چند پیغمبر مطرح می شود « ما از شما ذره ای مزد در قبال این خدمتمان نمی خواهیم  مزد ما نزد خداست».

اما در مورد پیامبر گرامیاسلام قاعده عوض می شود

قل لا اسئکلم علیه اجرا الاالموده فی القربی

آغاز چالش ما از این آیه شروع می شود که در یک جا می فرماید: من از شما اجر نمی خواهم مگر یک چیز "مودت فی القربی"

 

در آیه قل لا اسئکلم علیه اجرا الالموده فی القربی  پیامبر می فرماید « من از شما اجر نمی خواهم مگر یک چیز "مودت فی القربی" مقصود آیه اینست که مودت به اهل بیت  "واجب " است.  در جائی دیگرمی فرمایند «آن اجری که برای شما گفتم سود آن برای شماست» سبا 47 /

خدای حکیم درهر جا در عملی مصلحت 100% برای انسان شود آن را واجب می کند مثل نماز که اگر نباشد از انسانیت ساقط می کنند.  آن مزدی که به عهده ما است مودت فی القرب است.

فرقان 57/ این اجر تنها راه شناخت خدا و رسیدن به خداست. 

جایگاه اهل بیت در عالم واسطۀ تمام فیض الهی به ما سوی الله از جبرئیل که مطاع ثم امین تا کوچکترین موجودات عالم است. هیچ کس از اصل وجود بقاء کمال و هدایت هیچ فیضی نمی گیرد مگر از وساطت اهل بیت

خدا هر چه دارد از خودش دارد و مستقل بذات است و اهل بیت هر چه دارند از خدا دارند و وابسته به خدایند.

پس انسان اگر بخواهد خدا را بشناسد و به سمتش حرکت کند و به او برسد هیچ راهی ندارد جزء مودت فی القربی.

مودت یعنی محبت + تلاش مجدانه برای اینکه خودت را تبدیل به او بکنی یعنی تبعیت

متن کامل سخنرانی حاج آقا مهدوی ارفع را در ادامه مطلب بخوانید.


ادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :