معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧

رستگاری انسان در گرو دلدادگی انسان به نصایح دانایان و هادیان حقیقی است که با خوشروئی و بدون طلب مزد، خود را وقف نجات انسان ها کرده اند. قناعت به روزی حلال و پرهیز از حرص و طمع از نصایحی است که اولیاء حق ما را به آن سفارش کرده اند.

انسان هائی که فریب نفس خود را می خورند و از شیطان و طاغوت پیروی می کنند به سزای اعمال خود می رسند و مومنینی که پیام حق را به جان می شنوند و فریب دنیا و زیبائی های ظاهری آن را نمی خورند از مواهب وعده داده شده بهره مند می شوند.

مولانا در داستان خورندگان بچه فیل در قالب تمثیل حکایت شیرینی از عاقبت اعمال زشت و کیفردهی حق تعالی از بندگان عاصی بیان می کند. فیل در این داستان تمثیلی ....

 


ادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :