معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱

ادب به اهل بیت و احترام به والدین عاقبت به خیری می آورد.

قارون سه ویژگی داشت  دانشمند بود  - درخواندن تورات بی نظیر بود  - پسر خاله حضرت موسی بود و خیلی ثروتمند 

خداوند در قرآن می فرماید قارون از قوم موسی بود و ظلم کرد به بنی اسرائیل و ما به او گنج های فراوان دادیم! قارون به مردم فخرمی فروخت و قیافه می گرفت. بزرگان قوم او به او گفتند اینقدر خوشحال نباش و قیافه نگیر . به مردم احسان کن همانگونه که خدا به تو احسان کرده است.

ولی قارون مدعی بود که من زحمت کشیدم و خودم به اینجا رسیدم. عاقبت قارون بلعیده شدن در زمین به همراه گنج هایش بود.

متن کامل سخنرانی دکتر غفارزاده را در ادامه مطلب بخوانید.


ادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :