معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢

قوانینی در این عالم حاکم است از قبیل قوانین فیزیکی و شیمایی مثل شکست نور و جاذبه در متون دینی به اینها می گویند« سنت  الهی » ، قوانین فیزیک و شیمی را نمی توان قبول نکرد سنت های الهی هم اینگونه هستند نمی توان آنها را نپذیرفت.

یکی از این سنت ها ، سنت املا و استدراج است. این دو از هم جدا نیستند

امام حسین (ع) می فرمایند : استدراج یعنی اینکه خداوند نعمتی را به سوی بنده اش می فرستند و شکر آن نعمت را از او می گیرد

، روایت بسیار دقیق است اگر نعمت را شکر نکردید یعنی با آن نعمت گناه کردید و توبه نکردید و خدا نعمت دیگری به شما می دهد و شما باز کناه می کنید این نشانه رضایت خداوند از شما نیست .

این سنت استدراج خداوند است یعنی کم کم شما را به پله های کفر می رساند ، استدراج یعنی کافر شدن؛ شکر نعمت هم نعمت را افزایش می دهد و هم در آن توبه است ولی اگر پس از کفران نعمت توبه کنید گرفتار استدراج نخواهید شد.

متن کامل سخنرانی دکتر غفارزاده را ر ادر ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :