معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢

استماع دو معنا دارد

استماع یعنی کسی با اراده خودش گوش به چیزی بدهد و بشنود. به اختیار خودش با اراده و اختیار خودش طالب شنیدن و فهمیدن چیزی باشد . سماع یعنی من اراده شنیدن ندارم چیزی به گوش من می خورد.

ابزار آن معنای اول همین گوش است . یک ابزار حسی است اصوات اگر به گوش بیاید گوش باز باشد وقر و سنگینی و اینها را نداشته باشد و آفتی نداشته باشد می شنود این معنای اولش که همه می فهمیم

اما یک معنی دوم دارد که بحث من از آنجا آغاز خواهد شد معنای دوم استماع نه به معنای گوش کردن و شنیدن بلکه به معنای اجابت کردن اطاعت کردن .

شنیدید می گویند فلانی بچه خوبیه می گیم چرا ؟ می گن بچه حرف شنویه . حرف شنوی؛ یعنی اگر کسی حرفی را گفت او اجابت می کند.او تسلیم است . او منقاد است .او اطاعت می کنه . گوش می کند یعنی عمل می کند. یعنی به کار می بندد این معنا از استماع مد نظر است .

ادامه متن سخنرانی استاد تاج الدینی  را در  ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :