معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا - پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢

می پرسند چرا نباید موسیقی گوش داد؟

اعتقاد ما این است که اگر مسائل دینی در جامعه درست تبیین شود انسان جوانی هم می کند و از زندگی لذت می برد.

در آیه 134 سوره نساء خداوند می فرماید : هر کس پاداش دنیا را بخواهد ، پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خداوند شنوای بیناست .

یعنی کسی می خواهد جوانی بکند که هم دنیا و هم آخرت دست خداست . آنهایی که می گویند این حرف ها را (احکام اسلام را) ول کن و برو دنبال عشق و حالت، فکر می کنند که دنیا دست خدا نیست و فقط آخرت دست خداست . خداوند می فرماید هم دنیا دست من است هم آخرت .

دنیا و آخرت از هم جدا نیستند . نمی توان به خاطر یکی دیگری را کنار گذاشت . آخرت ادامه دنیاست . امام بحثی درباره دنیا و آخرت در کتاب چهل حدیث دارند که حتما" مراجعه کنید . بسیار دقیق است . دنیا و آخرت اصلا" از هم جدا نیستند . این آیه قرآن هم می گوید هم برای دنیا و هم برای آخرت باید به  خدا مراجعه کرد.

یعنی خداوند از این غریزه انسانی که ما دنبال دنیا هستیم و دوست داریم از آن کمال بهره را ببریم استفاده می کند و می گوید هم دنیا دست خداست و هم آخرت . این حرف ها که برد راحت باش زندگیت را بکن و لذت ببر غلط است .

شاد زیستن با هیجان فرق می کند موسیقی حرام هیجان ایجاد می کند. مثل مستی است این هیجان را اسلام قبول ندارد.

متن کامل سخنرانی دکتر غفارزاده را ر ادر ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب ...
این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :