معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ

تحقّق عزّت ملّت ایران با انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی عزّت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان بر این ملّت روا می داشتند؛ استقلال را جایگزین آن وابستگی تلخ و ذلت بار می کرد؛ ایستادگی و اقتدار را جایگزین آن تسلیم محض در مقابل بیگانگان کرد. آن روز، مسئولین کشور بزرگ ما در مقابل بیگانگان، در رده های مختلف و در اساسی ترین مسائل کشور تسلیم بودند؛ یعنی در هر مسئله ای که اراده بیگانگان - یک دوره انگلیس، در دوره ی چند ده ساله ی بعد هم امریکا- به آن تعلق می گرفت، در داخل تحقق پذیر بود؛ تا آنجایی که به دست مسئولان این کشور بود. و ملّت مجبور بود تحمل کند؛ تسلیم پذیری مطلق. انقلاب این حالت تسلیم پذیری را به حالت اقتدار و ایستادگی تبدیل کرد؛ آن وابستگی را به استقلال تبدیل کرد؛ آن حقارت را به عزّت تبدیل کرد؛ آن حکومت مطلقه ی موروثی غیرمنطقی بی مبنا (سلطنت) را به حکومت مردم و مردم سالاری تبدیل کرد. انقلاب بکل پایه های ویرانگر انسانی را که ارزشهای انسانی را ویران می کرد و در داخل کشور به وسیله ی رژیم طاغوت در طول سالهای متمادی بنا گذاشته شده بود، ویران کرد؛ پایه های جدیدی ساخت که هویت جدیدی برای کشور به وجود آورد.
ارتش هم هویت جدیدی پیدا کرد. امروز ارتش هویتش با هویت ارتش دوران طاغوت بکلی متفاوت است. امروز شما حافظ منافع مردمید؛ آن روز ارتش موظف بود که حافظ منافع سلطنت و رژیم طاغوت و عناصر وابسته و پلید حاکم بر این کشور باشد. امروز شما در مقابل دشمن احساس عزّت می کنید؛ خودتان می سازید، خودتان فرا می گیرید، خودتان تحقیق و پژوهش می کنید؛ آن روز مجبور بودید هرچه آنها می دهند، چشم بسته قبول کنید. اینهاست که یک ملّت را وقتی وارد این جاده شد، به اوج ترقی و عظمت می رساند. لذا ملّت ایران راه پیشرفت را پیدا کرد و حرکت کرد. هزینه هایش را هم پرداختیم؛ این ملّت در راه آرمانها می دانست و می داند که باید هزینه بپردازد؛ بدون پرداختن هزینه نمی شود به اوج رفت. این هزینه را پرداختیم، اما به توفیق الهی پیش رفتیم.
امروز ملّت ایران عزیز است؛ الهام بخش است؛ نظام جمهوری اسلامی یک نظام مقتدر شناخته شده است و کشورهای گوناگون، قدرتهای مختلف - منطقه ای و فرامنطقه ای - در مقابل عظمت ملّت ایران ناچار به اعتراف هستند و عظمت این ملّت را اعتراف می کنند. در همه ی زمینه ها ملّت ایران توانائی خود را، قدرت خود را نشان داد. قدر این را باید دانست.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پرسنل و فرماندهان
نیروی هوائی ارتش ـ 19/11/86

این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :