معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ


همه ی قضیه هم در همین بیداری و هشیاری و درک بالا و موقعیت سنجی و اقدام بجا و شجاعانه خلاصه می شود. اگر فرض کنید یک ملتی که در طول قرنهای متوالی بر اثر فساد دستگاههای حاکم، بر اثر استبدادهای گوناگون دچار غفلت شده است، دچار عقب ماندگی شده است، از قافله ی علم و تمدن و همه چیز عقب افتاده است، بعد هم استعمار وارد شده است با شیوه ها و روشهای بسیار پیچیده و مرموز، اینها را در آن حالت نگه داشته، منابع حیاتی آنها، ارزشهای تاریخی و فرهنگی آنها را نابود کرده است و زمام این ملّت و این کشور را در دست گرفته است، بخواهد ورق را برگرداند، به چه احتیاج دارد؟ می شود رفت پیش استعمارگر ظالم و غدار و از او خواهش کرد: آقا شما بیایید از استعمار دست بردارید، از منافع خودتان صرفنظر کنید؟ می شود این کار را کرد؟ فایده ای دارد؟ اگر نه، بگوییم التماس نمی کنیم، مذاکره می کنیم، با مذاکره حل می شود؟ می شود طعمه را از دهان گرگ با مذاکره، با حرف حساب، درخواست گرفت، می شود این کار را کرد؟
ملتها در چنین مقاطعی یک راه بیشتر ندارند و آن اینکه جوهر خودشان را نشان بدهند، قدرت خودشان را به صحنه بیاورند، از توانائی های خودشان استفاده کنند تا دشمن نتواند بر روی ضعفها و ناتوانی های آنها تکیه کند. جز این راهی برای یک ملّت وجود ندارد. این کاری بود که ملّت ایران کرد. این کار هم احتیاج دارد به بیدار بودن، آگاه بودن، تنبلی نکردن، دل به خواسته ها و آسایش های حقیر مادی نقد و کوچک نسپردن، اهداف و آرمان های بزرگ را در نظر گرفتن و وارد میدان شدن؛ به این احتیاج دارد. اساسش بیداری است؛ این کار را ملّت ایران کرد.
بیست و دوم بهمن اوج این کار بود. بیدار کننده ای که سالها فریاد کشید تا این مردم را بیدار کند، امام بزرگوار ما بود. در این کار همه ی خیرخواهان، همه ی مصلحان، همه ی دانشمندان، همه ی علمای دلسوز کمک کردند، قشرهای مختلف هر کدامی به تدریج وارد شدند و کمک کردند. ناگهان ملّت ما از ملتی که سابقه ی دوران قاجار را داشت و بعد در دوران پهلوی بکلی لگدمال شده بود، تبدیل شد به یک ملّت زنده و بیدار، آمد وسط میدان، قدرت خودش را علنی کرد، قدرت خود را به صحنه آورد. این قدرت، قدرت ملی است؛ قدرت آحاد مردم است، هیچ نیروئی در مقابل این قدرت تاب مقاومت ندارد. ملّتها امتحان کنند. البته امتحانش آسان هم نیست، فداکاری می خواهد، رهبری درست می خواهد. اگر این فراهم بشود، هیچ ملتی در دنیا زیر ستم نخواهد ماند؛ دچار فقر نخواهد ماند. این شرایط در کشور عزیز ما فراهم شد.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان
به مناسبت روز 29 بهمن ـ 28/11/86

این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :