معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ

بدون ایمان هم ممکن نبود این بیداری به وجود بیاید. ایمان مردم از درون مثل یک موتور فعال وجود آنها را به راه انداخت. اگر ایمان نبود، مرگ این جور کوچک نمی شد در چشم مردم. آن چیزی که مرگ را حقیر می کند در مقابل چشم مردم، ایمان است. لذا هر چه ایمان بالاتر باشد، مرگ حقیرتر می شود. ایمانی مثل ایمان علی بن ابی طالب، آن قدر مرگ را تحقیر می کند و کوچک می کند که می گوید من از مرگ نه فقط وحشت ندارم، بلکه با او انس دارم. «انس بالموت من الطّفل بثدی امّه»؛ انس دارم، علاقه دارم، اصلاً نه اینکه نمی ترسم، استقبال می کنم؛ این ناشی از ایمان است. وقتی ایمان هست، مرگ پایان زندگی نیست.
کلّ شی ء هالک الّا وجهه97، از جو انسان می پرد. یک خط فاصلی است بین این نشئه و آن نشئه؛ بعضی ها را با زنجیر از این خط فاصل عبور می دهند؛ آنهائی که چسبیده اند به زندگی دنیا، بعضی خودشان جست می زنند، خودشان را پرتاب می کنند؛ چرا؟ چون می بینند آنجا چه خبر است. وعده ی الهی را مشاهده می کنند. لذا شهدای عزیزی که نام اینها را شنیده اید، بسیاری از اینها را می شناسید، بعضی از شماها با آنها همراه بوده اند، زندگی کرده اید، این شهدا از مرگ نمی ترسیدند، اینها عاشق زندگی بوده اند. وصیتنامه ها را که انسان نگاه می کند، این را می فهمد. راه یک ملّت این است. ملّت ما این راه را شروع کرد.
بیانات رهبر انقلاب  در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان
به مناسبت روز 29 بهمن

این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :