معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ

در اسلام تارو پود عالم دو چیز است . این تارو پود در همه موجودات گسترده شده و نفوذ دارد و آن عبارتست از علم و رحمت خداوند. درسوره غافر خداوند از قول فرشتگانی که عرش را به دوش می کشند می فرماید: پروردگارا رحمت و دانش تو بر همه چیز احاطه دارد. (آیه 7 سوره غافر) یعنی همه موجودات عالم بر مبنای علم ورحمت خلق شده اند. اولین فراز دعای کمیل هم بیانگر همین موضوع است:

خداوندا من از تو می خواهم به آن رحمتت که هرچیزی را فراگرفته است.

بنابراین قوام عالم هستی به علم و رحمت پروردگار است هم نقطه پایان و مقصد آن.

اینکه خداوند می فرماید: جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند (آیه 56 سوره ذاریات) بیانگر اینست که ما هم از علم خلق شده ایم. همه علم و رحمت در ما جاریست و هم نقطه پایانی که برایمان ترسیم شده است رسیدن به علم ورحمت است.

 

متن کامل سخنرانی حجت الاسلام شیخ الاسلامی را در ادامه مطلب بخوانید


خداوند در آیه 53 سوره مبارکه یوسف (از قول حضرت یوسف ) می فرماید: من نفس خود را تبرئه نمی کنم: چرا که نفس قطعا به بدی امر می کند، مگر کسیکه خداوند به او رحم کند، زیرا پروردگار آمرزنده و مهربان است.

ایام ،ایام بسیار مبارک وپر از شادی و نشاط است. هم در روزهای ماه پر برکت شعبان قرار داریم و هم در متن سه میلاد بزرگ، میلاد امام حسین ،امام علی ابن الحسین و میلاد حضرت اباالفضل عموی حضرت حجت (ع).

یکی از مبانی و مسائلی که در هر دین و مذهب و نگرشی به آن پرداخته می شود، عناصری است که از نگاه آن مذهب تارو پود هستی را شکل داده است. این سوال ، سوال بسیار مهمی است که آیا عالم دارای عناصر متعدد و مختلفی است یا دارای یک حقیقت پیوسته و یکسان و همراه وحدت است ؟ هستند کسانیکه معتقدند همه عالم با همه خصوصیاتش از ماده درست شده و فراتر از دریافت ها و واقعیت های مادی،هیچ حقیقت دیگری نمی توان برای آن در نظر گرفت. علم منحصر در تجربیات مادی است.

همچنان که اساسا حقایق عالم هم چیزی جز موجودات مادی نیست. نظر برخی از مکاتب و اندیشه ها اینست. بعضی از اینها حتی خدا را هم توده ای از انرژی تعریف می کنند. وقتی از آنها دلیل نماز خواندن را می پرسی ، می گویند نماز انرژی مثبت عالم را به سمت انسان جذب می کند. بسیاری از عرفان های امروزی عرفان هایی با این مفهوم هستند. یعنی مفاهیم معنوی را هم تقلیل می دهند به مفاهیم مادی . اگر در مجلس جشن میلاد امام حسین حال خوشی به شما دست می دهد دلیل وجود رشته های انرژی مثبت در آن مکان است.

چرا سوره حمد را درهر نماز باید خواند ؟ پاسخشان اینست که سوره ایکه با خواندن آن تمام ورودی های انرژی انسان باز می شود سوره حمد است. یعنی حتی برای امور معنوی هم دلایل مادی می آورند و آنرا تقلیل می دهند. یک وقت شما می گویید نماد مادی هم دارد ولی اصلش معنوی است ولی یک توقع می گویید همه چیز همین ثمرات مادی است که این اشکال دارد .اندیشه های عرفانی ما درطول حدود 12 قرن دنبال این بودند که بگویند: همین اشیاء مادی هم دارای ابعاد معنوی هستند.(مثلا اینکه روز قیامت اعضای بدن ما به زبان می آیند و یا این عبارت از آیه 44 سوره اسراء که می فرماید : و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او
می گوید یعنی همه اشیاع در حال تسبیح خدایند)  پیامبر اکرم می فرماید: هنگام پایین آمدن از کوه حرا دیدم که همه ذرات عالم به من سلام می کنند . یعنی ذرات جان دارند و چه بسا حقایق را بهتر از ما می فهمند . پیامبر اکرم در روایتی می فرمایند: مرکب های خو.د را سکوی منبر خود نکنید فردی پرسید چرا؟ حضرت پاسخ دادند: چون گاهی آن مرکب از راکب درتوصیه پیشرفته تراست. مثلا یک الاغ درمراتب توحید از من جلوتر است. یعنی همه موجودات درعالم زنده اند نگاه ما اینست. 

ولی عرفان های جدید نماز شما را هم مادی می کند . تقلیل می دهد به مسائل مادی . نماز خوبست چون ورزش می کنید. هیچ ورزشی به این مفیدی نیست. به هر حال اینکه عالم از چه عناصری وبر چه مبنایی ساخته شده مسئله بسیار مهمی است.

در اسلام تارو پود عالم دو چیز است که این تارو پود در همه موجودات گسترده شده و نفوذ دارد و آن عبارتست از علم و رحمت خداوند. درسوره غافر خداوند از قول فرشتگانی که عرش را به دوش می کشند می فرماید: پروردگارا رحمت و دانش تو بر همه چیز احاطه دارد. (آیه 7 سوره غافر) یعنی همه موجودات عالم بر مبنای علم ورحمت خلق شده اند. اولین فراز دعای کمیل هم بیانگر همین موضوع است: خداوندا من از تو می خواهم به آن رحمتت که هرچیزی را فراگرفته است. بنابراین قوام عالم هستی به علم و رحمت پروردگار است هم نقطه پایان و مقصد آن.

اینکه خداوند می فرماید: جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند (آیه 56 سوره ذاریات)بیانگر اینست که ما هم از علم خلق شده ایم. همه علم و رحمت در ما جاریست و هم نقطه پایانی که برایمان ترسیم شده است رسیدن به علم ورحمت است.

در مورد علم خداوند صحبت زیاد است اما امروز می خواهم درباب رحمت الهی عرایضی داشته باشم . به این حقیقت درقرآن بسیار پرداخته شده است. دراولین آیه قرآن یعنی : به نام خداوند بخشنده مهربان ،به دو صفت خداوند اشاره می شود که هردو مشتق از رحمت است یعنی رحمن و رحیم . وقتی درمورد آن نوع از رحمت خداوند که مومن و کافر ندارد، همه را در برمی گیرد صحبت می کنیم (رحمت عام ) با اسم رحمن خدارا یاد میکنیم ووقتی درمورد رحمت رحمت خاص خداوند نیست به مومنین صحبت می کنیم بت صفت رحیم. لذا رحمانیت خداوند شان رب العالمین خداوند است، رحمیت خداوند دریوم الدین معلوم می شود. صلوات رحمت خداوند درآن روز مشخص می شود. هرچه دراین دنیا موردرحمت خداوند قرارمی گیریم یک بخش ازبیست وپنج

بخشی است که درموردرحمت خداوند میتوان سخن گفت . امام سجاد دردعای ابوحمزه ثمالی میفرماید : اگر بخشی از رحمت تو شامل حال ما شودتمام گناهان اهالی زمین بخشیده می شود.

رحمت پرودگار متعال یک جنبه تکوینی درعالم دارد. یعنی شکل عالم ولایت است یک ماده ای دارد که آن رحمت استو علم . اینهم که میگویم شکل عالم ولایت است از حدیث شریف کساء می گویم آنجائیکه خداوند می فرماید:ما عالم رادرمحبت اهل بیت ساختیم . درمحبت اهل بیت نه برای محبت اهل بیت . یعنی هر طرف رو می کنید اهل بیت (ع) هستند. شکل اگرولایت است ماده علم است و رحمت وقتی درقرآن نگاه می کنید شاید صفحه ای را پیدا نکنید که درآن حرف ازرحمت خداوند نباشد.گاهی اوقات ازرزق وروزی به رحمت تعبیر شده. گاهی خداوند می فرماید: رحمت پروردگار تو از همه چیزهایی که انسان جمع کرده اندبهتر است. خداوند در آیه 86و87 سوره اسراء خطاب به پیامبر می فرماید: اگر بخواهیم قطعا آنچه به تو وحی کردیم می بریم . آنگاه برای حفظ آن دربرابر ما برای خود مدافعی نمی یابی . بجز رحمت پروردگارت. یعنی ای پیغمبر آنیکه آنچه درذهن توست ازیادت نمی بریم این رحمت خداست.

 گاهی ازرزق به رحمت تعبیر شده است. یک روایت خیلی جالبی خدمتتان عرض کنم: امام صادق (ع) میفرماید: مردم درمورد رزق و روزی به 4 دسته تقسیم می شوند: دسته اول کسانی هستند که فکر می کنند خودشان روزی خود رابه دست می آورند . اینها کافرند . دسته دوم معتقدند که روزی محصول تلاش خودشان است بعلاوه خدا.  لطف خداستبعلاوه تلاش خودشان. جمله هم می سازد : از تو حرکت از خدا برکت . اینها مشرکند. گروه سوم می گویند روزی از خداست پس ما هر چه بخواهیم انجام می دهیم . اگر روزیمان نباشد دستمان
 
نمی رسد . این حرفیست که پولدارها درقران می زنند و میگویند ما برای چه به فقرا کمک کنیم ؟ اگر خدا بخواهد خودش به آنها می دهد. پس آنکه فقیر شده به خواست خدا بوده و آنکه پولدار شده هم به خواست خدا. امام صادق می فرماید اینها فاسقند که به بهانه قسمت گناه می کنند. حضرت فرمودند مومن درمسئله رزق کیست که روزی را از خدا میداند همه اش را اما می گوید خداوند دوست دارد من را درحال تلاش ببیند برای کسب روزی . با این که خودش روزی خود را جور کند کار نمی کند بلکه چون خداوند دوست دارد من را درحال کارکردن و عرق کردن برای کسب روزی ببیند کار می کنم. اینها مومنند.

خداوند دریک حدیث قدسی می فرماید: اگر من نماز فردای تو را امروز خواستم تو هم روزی فردای خود را امروز از من بخواه. با این تفاوت که نماز فردای ما ممکن است قضا شود ولی خداوند روزی بندگانش را فراموش نمی کند.

یک رحمت هایی رحمت های عام خداوند است مثل روزی ، توانایی غلط خوردن هنگام خواب، جلوگیری ابراز وارد شدن اشک درچشم و... خداوند رحمت های خاصی هم دارد. مثل حضور شما در همین هیات. مثل ماه رمضان و... که درش به روی باز است برای استفاده از این نعمت ها باید رحمت خداوند حالمان شود. هم شروعش رحمتخداست وهم هرگامی که درآن پیش می رویم به لطف خداست و هم ثوابش رحمت خاص خداوند است.

این رحمت با این گستردگی شئون دینی و تشریعی دارد. تجلی همه رحمت خداو.ند دروجود حضرت خاتم الانبیاء جمع شده است. و تو را جزرحمتی برای عالمیان نفرستادیم (سوره انبیاء آیه 107 )با توجه به گستردگی رحمت خداوند در تمام موجودات و اشیاء عالم و این آیه نتیجه می گیریم که پیغمبر اکرم در همه موجودات عالم گسترده است. اینکه رزق و روزی از رحمت خداست یعنی هرچه داریم از پیامبر است. چا آنکه می فهمد و چه آنکه
نمی فهمد .

اگر گفتیم رحمت خداوند از همه چیزهایی که بشر دارد بهتر و بالاتر است یعنی وجود مقدس پیامبر ازهمه موجودات برتر است. او رحمت خداست. خورشید رحمت خداوند دروجود مقدس پیامبراکرم می درخشد و تجلی رحمت پیامبر اکرم درآن شخصیتی است که هروقت اورا یاد میکنیم می گوییم: السلام علیک یا رحمه ا... الواسعه و یاباب نجات الامه. یعنی امام حسین (ع) . این که قران می فرماید: به فضل و رحمت خداست که مومنان باید شاد شوند و این از هرچه گرد می آورند بهتر است(سوره یونس آیه 58) (در اندیشه دینی شادی ونشاط برای مومنان است. تردیدی درآن نیست . این تعجب است که کسی مومن باشد و با نشاط نباشدو مومنین پرازنشاط هستند. پیامبر اکرم می فرماید: مومن شوخ و شنگ است. خداوند مومنی دریک جمع لطیفه می گویدو دیگران را
می خنداند به شرطی که درآن لطیفه گناه نباشد، دوست دارد . به هرمیزانی که مومن از خوشی فاصله گرفته باید در ایمانش تامل کند . همواره نشاط و انرژی دارد.پیامبر فرمود: هزینه های سنگین زندگی برروح انسان های بزرگ سنگینی نمی کند این به معنی سنگین نبودن هزینه نیست اما او می داند که این نیر بگذرد) مومن اساسا شاداست و به چیزی که باید شادی کند هم قرآن آمده:به فضل و رحمت خداوند . و تجلی رحمت خداوند دروجود پیامبر است. لذا هروقت نام پیامبر می آید و صلوات می فرستی باید دلت شاد شود. چرا حرم امام رضا می روی، آرام می شوی؟ خود پیامبر اکرم قسم می خورد که: پاره تن من را درسرزمین خراسان دفن می کنند. گرفتاری او را زیارت نمی کند مگر اینکه آرام شود. گناه کاری درحرم امام نمیرود بجز اینکه بخشیده شود. دلیل این امر اینست که شما یکساعت با امام رضا زندگی کرده اید. خود امام رضا می فرماید: حرم من باغی از باغ های بهشت است. دربهشت همش نشاط است. درورودی حرم امام رضا از بالا سر این شعر نوشته شده است:

فقیر و خسته به درگاهت آمده ام رحمی                             که جز ولای توام نیست هیچ دستاویز

خداست ودعای یک عده اینست که خدایا کاری کن مادرابدیمان فقط به امام حسین نگاه کنیم . فقط حسین (ع) به آنها می گویند بفرمایید بهشت. پاسخ می دهند ما فقط امام حسین را میخواهیم اجازه دهید به او نگاه کنیم.

پیامبر روی منبر بود که امام حسین وارد مسجد شد وپایش به زمین گیر کردو به زمین خورد. پیامبر منبر را رها کرد و دوان دوان آمد وحسین (ع)را به آغوش گرفت و فرمود حسین که به زمین خورد عالم درمقابل چشمان من تیره وتار شد.

امام حسین درروایتی می گوید:برجدم رسول ا... وارد شدم وسلام کردم. پیامبر جواب دادند و فرمودند :آفرین برتو ای زینت آسمان ها و زمین . یکی از اصحاب پرسید: یا رسول ا... مگر کسی غیر از شما زینت آسمان و زمین است؟ پیامبر جواب دادند: قسم به آن کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرده حسین درآسمان خیلی بزرگتر از حسین روی زمین است(چقدرحسین را روست داریم ؟ پیامبر می فرماید حسین حسین گفتن فرشته های آسمان از حسین حسین گفتن زمینیان خیلی بیشتر است)سپس پیامبر ادامه می دهد: درطرف راست عرش خداوند یک پرچمی است که این عبارت روی ان حک شده :حسین چراغ هدایت کشتی نجات است. کارکشتی نجات دادن است . پس کشتی نجات چیست ؟ کشتی نجات آن کشتی است وقتی کشتی ازبین رفت دنبال بازماندگان و زنده می گردد.    

 

 

نوشته شده در شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ توسط محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا نظرات ()

این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :