معارف دینی
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ

مباحث تربیت دینی

به حول و قوه الهی سلسله مباحث تربیت دینی در جلسات ماهانه هیئت امام زمان با حضور استاد مهدوی ارفع برگزارمی شود.

 صورت مسأله:

آیا در عصر فرا ارتباطات که سرعت، سهولت و وسعت دسترسی به اطلاعات گسترش یافته  تربیت دینی ممکن است؟ اگر پاسخ مثبت است ،چگونه؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید موضوعات ذیل به ترتیب بررسی گردد:

  1. نقش عنصر زمان در تربیت
  2. چیستی مفهوم و حقیقت تربیت ( مؤلفه های اصلی تربیت بررسی خواهد شد)
  3. چیستی مفهوم و حقیقت امر دینی (مؤلفه های اصلی تدین بررسی خواهد شد).
  4. شناخت مهمترین چالش عصر حاضر در مسیر تربیت دینی (ساخت زدایی و ساختار شکنی)
  5. چیستی مفهوم و حقیقت تربیت دینی(مؤلفه های اصلی تربیت دینی)

 

بحث نخست) نقش عنصر زمان در تربیت:

انسان موجودی است که هم تأثیرگذار بر محیط و هم  تأثیر پذیر از محیط است. از طرفی عوامل انسانی و غیر انسانی در "محیط" میتواند در مراحل تربیت فرد _از مرحله شناخت تا رفتار_ مؤثر باشد، لذا هیچ عامل و مؤلفه ای از مؤلفه های محیط در امر خطیر تربیت، قابل اغماض و تسامح نیست. منظور ما از عنصر زمان، مؤلفه هایی از محیط می باشد که با تغییر زمان و دوره حیات دچار تغییر و تحول چشم گیر میشوند (نه زمان به معنای بعد چهارم ماده که معادل حرکت عقربه ثانیه شمار ساعت است)

امیرالمؤمنین علیه السلام : فرزندانتان را به آدابی غیر از آداب خودتان تربیت کنید؛ زیرا آنها برای زمانه ای غیر از زمانه ی شما خلق شده اند"

بحث دوم) چیستی تربیت؛ مؤلفه های تربیت

v     مراقبت از نغلطیدن به دام شبه تربیت ها(عادت،تلقین و تحمیل) به خیال تربیت

1.                  مؤلفه تبیین :آگاهی و بصیرت فرد تربیت شونده نسبت به تغییراتی که قرار است در خود ایجاد کند.

2.                  مؤلفه معیار: شناساندن قواعد کلی امور مطلوب و نامطلوب در جریان تربیت به متربی

3.                  مؤلفه تحرک درونی: خودانگیزشی فرد متربی برای انجام رفتار هنجار

4.                  مولفه نقادی :ظهور نقد و نقادی از طرف متربی به مربی

 

بحث سوم)چیستی امر دینی؛ مؤلفه های تدین

1.      مؤلفه اعتقادی و فکری:عقاید،تحقیقی است نه تقلیدی

2.      مؤلفه تجربه درونی: تجربه سلسله ای از هیجانات درونی که عمدتاً در ارتباط با مبدأ عالم است (خوف،رجآء،توکل و دعا و....)----- عنصر عاطفه و هیجان

3.      مولفه التزام درونی: انتخاب خواست خداوند و پایبندی نسبت به آن----            عنصر انتخاب

4.      مؤلفه عمل: تنظیم کلیه رفتارها و اعمال با مقتضیات ایمان و اعتقادات.

 

بحث چهارم) مهمترین چالش عصر حاضر در مسیر تربیت دینی

انقلاب و انفجار اطلاعات، ساخت هایی را که تاکنون با آنها همراه بوده ایم –اعم از ساختهای عینی و ساخت های مفهومی- دچار تزلزل کرده است.از طرفی یکی از ارکان موفقیت تربیت دینی،حفظ و اهتمام به ساخت های متقابل است؛ نظیر ساختار "دور-نزدیک" (ساختار عینی) و ساختار "ممنوع – مجاز" (ساختار مفهومی)

 

بحث پنجم) چیستی مفهوم و حقیقت تربیت دینی؛ مؤلفه های  تربیت دینی

1.                  مؤلفه عقلانیت

2.                  مؤلفه تقوای حضور

3.                  مؤلفه ارزیابی، گزینش و طرد

نوشته شده در جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ توسط محمودی نژاد- میرمحمدی - خجسته صفا نظرات ()

این وبلاگ کوششی است از جمعی دوست دار اهل بیت که می خواهند در تب و تاب زندگی مادی مخاطب شکوه پیامبر در آیه «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً » نباشند. جمع صمیمی ما ماهانه در قالب هیئت امام زمان به پای سخن اهل معنا می نشیند تا معارف دینی را به جان بشنود در آیات تدبر کند و به آموزه های دینی عمل نماید.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :