جلسه بیست و هفتم- ادعیه ماه رجب

یکی از میوه های میهمانی خداوند در ماه رمضان و قبل

از آن در ماه های رجب و شعبان ، ادعیه ایست که در این ماه ها وارد شده و بر خواندن آنها تاکید شده است. اگر ماه رمضان را ماه مهمانی خدا بدانید، برسد این سفره میوه و غذاهای مختلفی وجود دارد با این تفاوت که خداوند می دانسته که چه چیزهایی خوب و مورد تاکید است و چه چیزی از منعیات . یعنی اگر مجوزورود به این مهمانی را بگیرد مطمئن خواهید بود که آنچه در اختیار شما می گذارند بهترین غذاست و برای شما لازم است. یکی از مهمترین میوه های این سفره که بسیار برای انسان لازم است، دعاست. این لطف خداست. هر کس به هرمیزانی که بتوانید از این سفره دعا بردارد،بهره اش از ماه رمضان بیشتر است و همچنین است ماه های رجب ، شعبان . به خصوص که ماه رجب ماه استغفار است

.

جنس ادعیه ماه های رجب و شعبان و رمضان هم با جنس انسان ها همخون و همخوان است. اگر دعای نامه ای برای خداوند بخواهید ، ابوحمزه ثمالی را می خوانید . هیچ دعایی در ادعیه ما مثل این دعا شروع نمی شود. : خدایا مرا به عقوبت خود ادب نکن و با حیله ات با من مکر مکن...

دعای افتتاح دعایست که مباحث توحید در آن موج می زند: خدایا به راستی آغاز می کنم ستایش را به حمد و سپاس از توو... انتهای دعای افتتاح می شود دعای ولایی . در ماه های رجب و شعبان هم همینطور است . یکی از دعاهای ماه رجب اینطور آغاز می شود : ناامید شوند وارد برغیر تو و ضرر و زیان ببیند درخواست کنندگان از غیر تو... در ادامه می خوانیم : شیوه تو احسان به بدکاران و روش تو مدارا کردن برسرکشان. دعای دیگر هم دعایست که میخواهیم امروز به فرازهایی از آن اشاره کنیم . این دعا یک دوره خداشناسی و ولی شناسی دارد . اینکه ولی خداکیست و چه جایگاه تکوینی و تشریحی دارد؟ نیست ولی خدا با خداوند و با هستی چیست؟ اسماء درعالم چه می کنند؟ معنای درعالم چه میکنند؟ این ها هم در این دعا که سند آن به آقا امام زمان می رسد آمده است. چگونه خدا رابشناسیم ؟ به چه جنبه هایی از شئون الهی نمی توان دسترسی پیدا کرد؟ و کدام و تا چه حدی در دسترس علم ما است؟ از خدا چه بخواهیم ؟ این ها نکاتی است که در این دعا آمده است. دعاف دعای بسیار پر محتوایی است و نکات و مطالب بسیار زیادی در آن یافت می شود. این دعا را بخوانید و هر روز به یکی از فرازهای آن دقت کنید.

یکی از اولیاء ا... می گفت شما برذکر لااله ا... مداومت نکنید چون اگر این کار را بکنید خداوند کم کم چیزهایی که برای شما خداست(همسر، فرزندان،مال و اموال و...) را از شما می گیرد و شما طاقت آن را ندارید. شما صلوات بفرستید . برایتان بهتر است. این ذکر لا اله الاا... را گفتید در ادامه اش این ذکر را هم اضافه کنید: سبحانک انی کنت من الظالمین . این ذکریست که حضرت یونس در شکم ماهی گفت. شما اگر اهل این باشید،با گفتن این ذکر غم و ناراحتی از دلتات برداشته می شود.

بنابراین هنگام خواندن هر دعایی دقت کنید که چه می خوانید. شاید به این نتیجه برسید که اگر ما این دعا را نخوانیم بهتر باشد. در حدی نیستم که این دعا را بخوانیم . صلوات برای ما بهتر است چون تبعات ندارد .

چند فراز و محور اصلی در این دعا هست که یکی از آنها بحث خداشناسی است. بحث در مورد حضرت حق و خداوند هدف نهایی خلقت انسان است. یعنی همه خلق شده ایم تا خدا را بشناسیم . هم هدف ، هدف خداوند از خلق اینست و هم هدفی که برای ماتعیین شده اینست. یک وقت شما مدیر یک مدرسه هستید. هدف شما از تربیت بچه ها اینست که پول در بیاورید و ولی هدفی که برای بچه ها تبیین می کنید اینست که آنها آدم شوند. یعنی شما یک هدف دارید و سایرین هدفی دیگر . اما در مورد خداوند از خلقت اینگونه نیست. هم هدف خداوند شناخته شدن است و هم هدفی که برای ما ترسیم کرده اینست. چون این هدف عامل راه انداختن همه عالم است، بنابراین دریای معذفت او تمامی ندارد چون اگر تمام شود هستی بی معنی می شود. یعنی چه ما بخواهیم چیزی بگوییم و چه پیامبر اکرم بخواهد حرف بزند ، کلاممان یکی است و آن اینکه : ما عرفناک حق معرفتک وعبدناک حق عبادتک . آنطور که باید ما تو را نشناختیم . این از نکته اول .

نکته دوم : به خداوند فقط در حدی که خودش اراده کند می شود شناخت پیدا کرد. نه بیشتر . دعای ابوحمزه پس از پایان فراز اول می گوید: یک عرفتک و انت وللتنی علیک و. تو خودت را به من نشان دادی من تورا به واسطه خودت شناختم . در آیه الکرسی هم می خوانیم : خلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او بخواهد(سوره بقره آیه 255 ) یعنی معرفت به خدا نشان دادی . من تو را به واسطه خودت شناختم. در آیه الکرسی هم می خوانیم : خلق به هیچ مرتبه علم او را احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او بخواهد.( سوره بقره آیه 255) یعنی معرفت به خدا چیزی نیست که رفتن نیست.

در رفع حجب کوش نه درجمع کتب

الان در اندیشمندانی در غرب هستند که قران را بهتر از من و شما می خوانند و می فهمند. البته معنی آنرا .

مثل اکثر ما علم داریم ولی این علم برای اکثر ما تبدیل به درثیافت و عمل نشده . مثل اینکه می دانیم مرده هیچ کاری با ما ندارد ولی حاضر نیستم یک شب پیش مرده بخوابم. نکته اینست که رسیدن به مکه های معرفت خداوند چون جر به عمل ممکن نیست، ممکن است در مسائل مادی علم پیدا کنیم و عمل نکنیم ، اما در معرفت به خدا اگر عمل نکنید علمی هم نخواهید داشت. یک علم ابتدایی مقدمه یک عمل است. آن عمل مقدمه علم بعدست.

لذا در قرآن می فرماید: حکمت داد نیست ، خداوند حکمت را می دهد. معرفت به خدا دست هیچکس نیست . زورکی هم نیست . راه دارد. راهش در زیارت جامعه کبیره آمده است: کسی که اراده خدا بکند باید از شما (اهل بیت ) شروع کن . هرکس می خواهد راه خدا را برود ، نقطه شروعش ولایت امیرالمومنین و اهل بیت و شناخت امام زمان است و تسلیم در برابر امام زمان . تسلیم محض . به این روایت توجه کنید که بسیار زیباست : شخص ایرانی خدمت امام صادق (ع) آمد و پرسید چرا قیام نمی کنید ؟ ما طرفدار شما هستیم و با شما هستیم . امام پاسخ دادند: کفشهایت را در بیاور و برو در تنور بنشین . آن مرد از داغی آتش تنور ترسید و قبول نکرد. همان موقع یکی از اصحاب خاص حضرت آمد. سلام کرد و جواب شنید . بلافاصله حضرت به او فرمودند که داخل تنور شود . آن مرد بدون تعلل وارد تنور شد و حضرت هم در تنور را بستند. حضرت بدون توجه به تنور شروع به صحبت و احوال پرسی با فرد ایرانی کردند. پس از گذشت چند دقیقه حضرت در تور را برداشتند دیدند یار خاص در تنور روشن نشسته و مشغول ذکر خداست. حضرت فرمودند اگر ده نفر مثل این مرد را داشتم قیام می کردم.

حضرت فرمودند اگر نفر 10 مثل این فرد داشتیم قیام می کردیم . این از ما می خواهند . تعبد محض در برابر دستور .

البته در اعتقادات باید فکر و تامل کرد. در خداشناسی ، پیغمبر شناسی ، امام شناسی ، معاد و عدل . اما وقتی رسیدی به اینکه مولای تو کیست ، دیگر چون و چرا ندارد. بعضی اوقات امتحان به این است که ولایت تو را بسنجند. امری که امام می فرماید فقط همین دلیل را دارد. لذا فراز دیگری که در این دعا به آن اشاره می شود نقش اولیای خدا در شناخت خداوند است. در این فراز می فرماید: یعرفک بها من عرفک . خصوصیت ولایت امر خداوندو معنای که خداوند در این ولایت امر گذاشته اینست که هرکس بخواهد خدارا بشناسد بوسیله آنها خدا را می شناسد: به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

او وجه ا... است. هر چیزی از وجهش شناخته می شود صبح جمعه در دعا ندبه می خوانیم : عین وجه ا... الذی الیه یتوجه الاولیاء. وجهی که شما می توانید بوسیله آن راهی ر باز کنید به معرفت ولی خداست.

کسی که به ولایت تام و تمام از خداوند نمایندگی دارد حضرت امیر و اهل بیت علیه السلام . بنابراین یک فراز از این دعا اشاره است به خصوصیات اولیاء خدا. که چه کاره اند اینها . خیلی نکات عجیبی است. در جایی از این فراز می گوید: خداوند این اهل بیت و اولیا را برسد خود امین قرار داده. اینکه سر خدا چیست خود حرف دارد. روایتی دارد. روایتی داریم از امام صادق که مراتب را تقسیم می کند. از ظاهر به باطن و تا سراسر. درآیه7 سوره طه از سرواخفی صحبت می کند. سر چیست؟ اخفی چیست؟

خصوصیت دیگر اولیاء خدا: المستبشرون با مرک . اینها اتفاقی که برایشان می افتد هم به این اتفاق شاد می شوند و هم به این اتفاق دیگران را بشارت می دهند. خداوند در سوره احزاب آیه 22 می فرماید: وچون مومنان دسته های دشمن را دیدند گفتند : "این همانست که خداوند فرستاده اش به ما وعده دادند وخدا و فرستاد9ه اش راست گفت" و جز برایمان و فرمانبرداری آنها نیفزود. وقتی می بینید که آنچه که پیامبروعده داده محقق شده خوشحال می شوند. حتی اگر جنگ باشد. نه تنها خوشحال می شدند بلکه آنرا اعلام می کنند.

خصوصیت دیگر: الواصفون لقدرتک. ما تصور می کنیم که قدرت خداوند را می شناسیم در حالیکه ما هیچ از آن نمی دانیم. روایتی برای شما بخوانم. فردی خدمت امام کاظم (ع) رسید. حضرت از او پرسیدند: تو خدا را چگ.نه توصیف می کنی؟ عرض کرد: موجودی با علم ،قدرت ،زیبایی و لطف بی نهایت . حضرت لبخندی زدند و فرمودند: می دانی مورچه خدا را چگونه توصیف می کند ؟ گفت نه . حضرت فرمود: خدا در ذهن مورچه موجودیت با شاخک های بی نهایت . چون ابزاری که تو داری علم وقدرت و... است، وقتی می خواهی خدا را هم توصیف کنی می گویی قدرت و علم بی نهایت. تو هم مانند . آن مورچه هستی. ولی او بیشتر از شاخکش نمی فهمد . این روایت در معرفت خدا یک بابی می گشاید که ما چگونه به خدا معرفت پیدا کنیم . حالا نمی فهمد. این روایت در معرفت خدا یک بابی می گشاید که ما چگونه می توانیم به خدا معرفت پیدا کنیم. حالا این ولایت امر کسانی هستند که نه تنها خدا را شناخته اند، ما می توانند او را توصیف هم بکنند: نکته اینست که اینها وجودشان وصف قدرت خداست. یعنی شما وقتی نگاه به چهره پیامبر می کنید می گویید:

 

مـاه فــرومـانــد از جـمـال مـحـمـد سـرو نباشـد به اعـتـدال مـحمـد

***************

سـعـدی اگـر عاشقـی کـنی وجودنی عشق محمد بس است تو آل محمد

***************

ستاره ای بدرخشیدو ماه مجلس شد دل رمـیده ما را انیس و مونس شد

***************

نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

نه فقط شما که پیامبر نگاه می کنید قدرت خدارامی بینید ، خواهیم که به پیامبر اکرم نگاه می کند قدرت خود را در چهره وی به تماشا می نشیند.

سایه معشوق اگر افتاد برعاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

جمله آفرین باد برخدا که بهترین آفرینندگان است(سوره مومنون آیه 14 ) را خداوند برای ما نگفته، برای پیامبر فرموده. برای همین پیامبر همیشه در برابر چشم خداست . همانطور که خداوند همواره در برابر چشم پیامبر است. چشم پیامبر هیچگاه از حق غافل نشد . وجود پیامبر وصف قدرت خداست.

خصوصیت دیگر: المعلنون لعظمتک . شما می خواهی عظمت خدا را بشناسی عظمت پیامبر را بشناس.

از امیر المومنین پرسیدند که اگر بخواهید اخلاق پیامبر را توطیف کنید چه می گویید: حضرت به دو آیه قران اشاره کردند: خدا می فرماید همه دنیا و آنچه در آن است متاع قلیل است ولی به اخلاق پیامبر که می رسد می فرماید: و به راستی که تو را خوبی والاست (سوره قلم آیه 4) اخلاق پیامبر و اهل بیت خیلی عجیب و غریب است . اصلا ورای تحمل ماست. آنچیزی که مارا دلگرم می کند هم همین است. دل ها را روانه کنیم حرم امام رضا(ع) . در هنگام ورود می گوییم: خدایا خودت فرمودی که که هنگام ورود به خانه نبی اجازه بگیریم . ادامه می یابد تا جاییکه می گویید: اجازه بده وارد شوم ای مولای من ، بهتر از اجازه هایی که به اولیای خودت می دهی . که اگر مستحق این اجازه نیستم (خوم هم میدانم) ولی تو بزرگواری.

شخصی آمد نزد رسول خدا و پرسید : یا رسول ا... چه کسی قراراست ما را در قیامت عذاب کند؟ پیامبر فرمود : خدا . شخص گفت پس من میروم و گناه می کنم. حضرت گفتند چرا؟ گفت زیرا کارکه با کریم افتاد دیگر جای نگرانی ندارد. البته این جواز گناه کردن نیست. اگر کسی به کرامت خداوند ایمان کامل داشت و توانست که گناه کند برود و گناه کند.

یک روایت امید بخش بخوانم از پیامبر اکرم . ایشان می فرماید در روز قیامت بنده ای را می آورند که معروف بوده به خداپرستی . خیلی هم گناه داشته . می آورند تادرپیشگاه خداوند به حسابش بسند. خداوند می گوید: ما در دنیا آبروی تورا نبردیم. از کرم ما دور است که دراین جا آبروی تو را ببریم. (در دعای ابوحمزه ثمالی ، امام سجاد می فرماید: خدایا اگر ما به جهنم بفرستی شیطان خوشحال می شود ولی اگر مرا به بهشت بفرستی پیامبرت خوشحال می شود) هر طور دوست داری ، اگر برای تو خوشحالی شیطان مهمتر از خوشحالی پیامبر است مرا به جهنم بفرست) گناهانت رابخشیدم . بروبه بهشت . بنده خوشحال می شود. باز خداوند می گوید اگر تو الان با دست خالی به جهنم بروی همه می فهمند گناهکار بودی و من تو را بخشیدم. از کریم اینکار بعید است. همه گناهانت را به حسنه تبدیل کردم حالا برو به بهشت.

در روایت دیگری از پیامبر آمده است که مهربان ترین لحظه خدا نیست به بنده اش زمانیست که او را تنها داخل قبر می گذارند. خداوند آغوشش را باز می کند و می داند که تو می ترسی

اخلاق پیامبر اکرم نشاندهنده عظمت خداست. چهره پیامبر اکرم و رفتار امیرالمومنین نشاندهنده عظمت خداست.

به یک روایت اشاره کنم: پیامبر می فرماید: کسی که به من نگاه کند انگار به خدا نگاه کرده است.( روایت دیگری است که می گوید : کسی که امام حسین را در کربلا زیارت کند مثل اینست که خدا را عرش زیارت کرده) نگاه کنید به عظمت حضرت بقیه ا... آرزوی هر صبح شما چیست؟ خدایا به من بنما آن چهره زیبا و ارجمند را و پیشانی درخشان و نورانی را و سرمه وصال دیدارش را بیک نگاه به دیده اش بکش(فرازی از دعای عهد) چهره ارزش دارد ولی حقیقت این آرزو حقیقی است که امیرالمومنین می فرماید: اگر حقیقت من بر سر کوه عرضه شود کوه از هم می پاشد. در موردقران هم همین تعبیر درآیه 21 سوره حشر وجود دارد . یعنی حقیقت قرآن وامیرالمومنین یکی است.

در ادامه دعا به این جمله می رسیم که : بین تو و اولیای تو هیچ فرقی نیست به جز اینکه آنها بندگان تو هستند .

این تفاوت خیلی حرف دارد . مولوی می گوید:

زاحمد تا احد یک میم فرق است جهانی اندر آن یک میم غرق است

همه تفاوت در این میم است. مثل اینکه خداوند در آیه 110 سوره کهف به پیامبر می فرماید که: بگو "من هم بشری مثل شما هستم ولی به من وحی می شود" این همه فرق است. حالا این جمعه که بین تو وآنها فرقی نیست بجرز اینکه آنها بندگان تو هستند ، همه فرش در همین است.

ولی ، یک وقت کسی می شود آینه تمام نمای حضرت حق و کسی هم می شود آتش جهنم . خداوند در قران می فرماید: از آتشی بترسید که هیزمش انسانها هستند(سوره بقره آیه 24 ) ممکن است قبر شما چسبیده به پیامبر اکرم باشد ولی فایده ای ندارد. اگر عین نجاست شدی دیگر پاک نمی شوی حتی اگر دردل دریا هم باشی.

اوج زیبایی های انسانی را در وجود پیامبر ، امیر المومنین ، امام سجاد و سایر اهل می بینید. یعنی شما فکر می کنید که بین او وخدا هیچ فرقی نیست. جز همین حقیقت . این را ادراک می کنید خداوند در مورد پیامبر اکرم در قرآن می فرماید: در حالیکه او در افق اعلی بود ، سپس نزدیک آمد نزدیک تر شد ، تا فاصله اش به قدرطول دو انتهای کمان یا نزدیک تر شد(سوره نجم ، ایه 6-9) خودش می شود معیار حق . باز خداوند به پیامبر می فرماید : بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید. (سوره ال عمران ، آیه 31 ) کسی ممکن است بپرسد چرا نماز صبح 2 رکعت است؟ پاسخ : شما اگر خدا را دوست دارید خداوند اینطور خواسته.

دو مدل عشق داریم : عشقی که در آن عاشق اصل است و عشقی که درآن معشوق اصل است. اگر تو عاشقی و میخواهی راه ورسم عاشقی را خودت تعریف کنی، تو خود خواهی ، عاشق نیستی . عاشق حقیقی کسی است که برایش چیزی نماند جز معشوق

رسد آدمی به جایی که جز خدا نبیند. به اینجا که برسد دیگر خودش را نمی بیند. هرچه هست اوست. اگر معشوق اصل است ، می گوید باید اینگونه نماز بخوانی . دوست دارم از اذان صبح تا مغرب چیزی نخوری . دین همین عشق است. اگر عاشق باشی، عاشق پیامبر باش. اگر می خواهی پیامبر را خوشحال کنی ، دل فاطمه زهرا را شاد کن. پیامبر می فرماید: کسی که فاطمه را راضی کند مرا راضی کرده و کسی که مرا راضی کند خدارا شاد کرده. اگر می خواهی فاطمه زهرا را شاد کنی ، سر به آستان فرزندش امام مهدی (ع)بگذار.

بر آستان جانان که سر توان نهادن گل بانک سربلندی بر آسمان توان زد

طنین هستی و عشقـند آدمـی وپری ارادتـی بـنمـا تــا سـعـادتـی بـبـری

پس طبق آیه 31 سوره ال عمران پیامبر می شود معیار طهارت و پاکی ،نور، نماز، و... خداوند به مریم (س)می فرماید: من تورا برگزیدم . مقام بسیار بزرگی است. به موسی می فرمای: و تورا برای خود پروردم (آیه 41 سوره طه ولی به پیامبر که می رسد می فرمای: خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند.

ای کسانیکه ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و به فرمانش گردن نهید. (سوره احزاب آیه 56)

حال اگر دل پیامبر ، دل ولی عصر معیار بحث خداست، چه کنیم موردرضایت امام زمان باشیم . مهم نیست ،دکتر، مهندس، آخوند، بازاری یا ... باشی. هدفت چیست ؟ اگر هدف تو شاد کردن دل امام زمان است تو انسان با ارزشی هستی . پیامبر اکرم در یک روایت می فرماید: کسی که در هنگام ورود به مجلسی انتظار دارد دیگران به احترام او بلند شوند،خدا و ملائکه همواره اورالعن می کنند.

اگر هدف اینست که به خاطر علمت ، پولت و... دیگران جلوی پایت بلند شوند، هدف باطلی داری.

اگر جهت گیری ما شادی دل امام زمان باشد. هر کاری که می کنیم برای این هدف باشد،خیلی از سختیها آسان می شود . چگونه به اینجا برسیم؟ خود حضرت باید توجه کند.

دعـای گوشـه نشـینان بلا گـردانـد چرا یه گوشه چشمی به ما نمی نگری

آنان که خـاک را به نظر کیمیا کنند آیـا بـود کـه گوشه چشمی با ما کنند

چه کنیم که دل امام زمان متوجه ما باشد؟ یک روایت می خوانم . شخصی خدمت امام صادق می رسید ولی امام به او اجازه ملاقات نمدادند. از راه دوری هم آمده بود. برای اینکه عطش او بیشتر شود حضرت نمی پذیرفت.

زبان حال او هم این بودکه :

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی

/ 0 نظر / 73 بازدید