سلسله مباحث تربیت دینی

مباحث تربیت دینی

به حول و قوه الهی سلسله مباحث تربیت دینی در جلسات ماهانه هیئت امام زمان با حضور استاد مهدوی ارفع برگزارمی شود.

 صورت مسأله:

آیا در عصر فرا ارتباطات که سرعت، سهولت و وسعت دسترسی به اطلاعات گسترش یافته تربیت دینی ممکن است؟اگر پاسخ مثبت است ،چگونه؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید موضوعات ذیل به ترتیب بررسی گردد:

  1. نقش عنصر زمان در تربیت
  2. چیستی مفهوم و حقیقت تربیت (مؤلفه های اصلی تربیت بررسی خواهد شد)
  3. چیستی مفهوم و حقیقت امر دینی (مؤلفه های اصلی تدین بررسی خواهد شد).
  4. شناخت مهمترین چالش عصر حاضر در مسیر تربیت دینی (ساخت زدایی و ساختار شکنی)
  5. چیستی مفهوم و حقیقت تربیت دینی(مؤلفه های اصلی تربیت دینی)

 

بحث نخست) نقش عنصر زمان در تربیت:

انسان موجودی است که هم تأثیرگذار بر محیط و هم  تأثیر پذیر از محیط است. از طرفی عوامل انسانی و غیر انسانی در "محیط" میتواند در مراحل تربیت فرد _از مرحله شناخت تا رفتار_ مؤثر باشد، لذا هیچ عامل و مؤلفه ای از مؤلفه های محیط در امر خطیر تربیت، قابل اغماض و تسامح نیست. منظور ما از عنصر زمان، مؤلفه هایی از محیط می باشد که با تغییر زمان و دوره حیات دچار تغییر و تحول چشم گیر میشوند (نه زمان به معنای بعد چهارم ماده که معادل حرکت عقربه ثانیه شمار ساعت است)

امیرالمؤمنین علیه السلام : فرزندانتان را به آدابی غیر از آداب خودتان تربیت کنید؛ زیرا آنها برای زمانه ای غیر از زمانه ی شما خلق شده اند"

بحث دوم) چیستی تربیت؛ مؤلفه های تربیت

v     مراقبت از نغلطیدن به دام شبه تربیت ها(عادت،تلقین و تحمیل) به خیال تربیت

1.                  مؤلفه تبیین :آگاهی و بصیرت فرد تربیت شونده نسبت به تغییراتی که قرار است در خود ایجاد کند.

2.                  مؤلفه معیار: شناساندن قواعد کلی امور مطلوب و نامطلوب در جریان تربیت به متربی

3.                  مؤلفه تحرک درونی: خودانگیزشی فرد متربی برای انجام رفتار هنجار

4.                  مولفه نقادی :ظهور نقد و نقادی از طرف متربی به مربی

 

بحث سوم)چیستی امر دینی؛ مؤلفه های تدین

1.      مؤلفه اعتقادی و فکری:عقاید،تحقیقی است نه تقلیدی

2.      مؤلفه تجربه درونی: تجربه سلسله ای از هیجانات درونی که عمدتاً در ارتباط با مبدأ عالم است (خوف،رجآء،توکل و دعا و....)-----عنصر عاطفه و هیجان

3.      مولفه التزام درونی: انتخاب خواست خداوند و پایبندی نسبت به آن----            عنصر انتخاب

4.      مؤلفه عمل: تنظیم کلیه رفتارها و اعمال با مقتضیات ایمان و اعتقادات.

 

بحث چهارم) مهمترین چالش عصر حاضر در مسیر تربیت دینی

انقلاب و انفجار اطلاعات، ساخت هایی را که تاکنون با آنها همراه بوده ایم –اعم از ساختهای عینی و ساخت های مفهومی- دچار تزلزل کرده است.از طرفی یکی از ارکان موفقیت تربیت دینی،حفظ و اهتمام به ساخت های متقابل است؛ نظیر ساختار "دور-نزدیک" (ساختار عینی) و ساختار "ممنوع – مجاز" (ساختار مفهومی)

 

بحث پنجم) چیستی مفهوم و حقیقت تربیت دینی؛ مؤلفه های  تربیت دینی

1.                  مؤلفه عقلانیت

2.                  مؤلفه تقوای حضور

3.                  مؤلفه ارزیابی،گزینش و طرد

/ 4 نظر / 32 بازدید
دانلود قالب وبلاگ

با سلام - چندين قالب وبلاگ زيبا، جذاب و رايگان براي بلاگفا، پرشين بلاگ و ميهن بلاگ از اينجا دانلود کنيد http://tempz.blogfa.com

هپلی

با سلام ، آقا بعضی وقتها از جواب جیم میشیدها !!!! اگر امکان دارد حالت پرسش و پاسخ بیشتر از متکلم وحده شود . در ضمن اگر کمی هم جو جلسه به سمتی بره که به افکارکاملا مخالف هم توجه بشه ( متکلم فقط نظرات اطرافیان رو همراه خودش ندونه ) بهتره . در ضمن هنوز قطامش کمه !!!خیلی مخلصیم

حجم زیاد مطلب فرصت پردازش ذهنی و نتیجه گیری را به ادم هایی مثل من که گیرائی کندی دارند نمی دهد. از استاد خواهش کنید با طمانینه خاص خودشان این مباحث را هدایت کنند

کوچکتر

سلام ضمن تشکر از جنابعالی این مطالب را عیناَ در کتاب دکتر خسرو باقری دیدهام. جلسات شما هانها را تکرار می کند یا چیزی به آن می افزاید؟