جلسه سی وچهارم - زیارت اربعین و درسهای پیروی از آن

   

اهمیت سلام و گریه بر امام حسین(ع)

(اهل بیت به دو نکته تاکید داشتند . یکی جد غریب و دیگری بریده شدن سر حضرت از پشت. فرموده اند که این ها را برای هم نقل کنید)

امام سجاد (ع) از قول پدرشان در وداع آخر روز عاشوا می فرمایند: پدرغریبم  به من فرمود: به شیعیان من سلام مرا برسان و به آنها بگو پدر مرا غریبانه کشتند. برای او ندبه کنید. در زبان عربی ندبه به معنای بلند گریه کردن است. بکا گریه آرام است. هر طور که می توانید گریه کنید. اهل بیت (ع) تاکید زیادی روی گریه برامام حسین (ع) داشته اند. گریه برامام حسین به خودی خود عبادت است. امام رضا (ع) فرمود: اگر خواستی برای چیزی گریه کنی بر امام حسین(ع) گریه کنید.

بدانید وقتی به امام حسین(ع) سلام می کنید در واقع جواب سلام ایشان را می دهید. این سلام، سلام جواب است.

آیت ا... حق شناس تاکید فراوانی داشتند که نیمه های شب بیدار شوید و 2 رکعت نماز بخوانید. اگر نمی توانید همینکه نصف شب لحظه ای بیدار شدید زیر لب سلامی به امام حسین(ع) عرض کنید. یعنی در هر حالی نام امام حسین(ع) را برلب داشته باشید. این یکی از معانی این جمله است که هر روز عاشورا است و هر زمانی کربلاست.

علائم مومن از زبان امام حسن عسگری(ع)

امام حسن عسگری (ع) فرمودند مومن 5 علامت دارد: 1- بلند گفتن بسم ا... الرحمن الرحیم. اگر به مکه ومدینه مشرف شده باشید، می دانید که آنها این جمله نماز را آهسته می خوانند. این سنت قبیح را معاویه ملعون گذاشت. معاویه در حدودبیست سالی که به عنوان خلیفه در شامات حکومت می کرد، رسما بخش نامه درست کرد برای از بین بردن نام و یاد امام علی (ع)، و فرمان داد بسم ا... را آرام بخوانید تا یاران علی (ع) شناخته شوند.

خصوصیت دوم مومن: سجده برخاک، سوم : 51 رکعت نماز در شبانه روز که 17 رکعت آن واجب و 34 رکعت آن نافله است، چهارم: انگشتر در دست راست داشتن و پنجم که بحث امشب است زیارت اربعین.

اهمیت زیارت اربعین و درسهای استقامت و پیروی از آن

من زیاد دیده ام که نوشته اند، یکی از نشانه های مومن خواندن زیارت اربعین است. این جمله غلط است. زیارت اربعین یعنی روز اربعین درکربلا باشید یعنی یکی از نشانه های مومن اینست که در اربعین امام حسین را در کربلا زیارت کند.

صفوان جمال یکی ازشاگردان خالص و خاص امام صادق(ع) و امام موسی کاظم (ع) بود و شغلش ساربانی بود . چند صد شتر داشت که به مردم کرایه میداد. زمان امام کاظم(ع)، هارون الرشید همه شترهای صفوان را از 40 روز قبل و با قیمت 2 برابر برای رفتن به حج اجاره کرد. وقتی صفوان خدمت امام کاظم(ع) رسید( امام از غیبت وشهود خبردارد)

امام(ع) به او فرمودند: شنیده ام می خواهی شترهایت را به هارون اجاره بدهی. صفوان پاسخ داد بله، برای 40 روز بعد و برای رفتن به حج، پول خوبی هم می دهد. امام(ع) پرسیدند: آیا حاضری هارون زنده بماند تا بازگردد و پول شترهایت را برگرداند؟ صفوان گفت: بله، در غیر اینصورت به پول شترهایم نمی رسم.

امام(ع) فرمود: همینکه راضی به یک روز زنده ماندن ظالم هستی حتی برای رفتن به مکه، توهم ظالم هستی. هرکس راضی به ظلم باشد از ظالمین است. صفوان خیلی ترسید و پرسید: حالا چه کار کنم؟ امام(ع) پاسخ دادند قراردادت را فسخ کن وشترهایت را به او اجاره نده. صفوان نمی توانست بی دلیل قرارداد را فسخ کند. خودش را تا آخر عمر به بیماری زد، شترهایش را هم فروخت و به هارون گفت من بیمار شدم و پیر وفرتوت و ناتوانم. شما هم از جای دیگر شتر کرایه کنید.

الان علما می گویند خمس واجب است و هرکس خمس مالش را ندهد نمی تواند دراموالش تصرف کند. ( علامه طباطبایی خیلی به قهوه علاقه داشتند. روزی ایشان با چند نفر دیگر به منزل یکی از شاگردانش رفتند و درآنجا قهوه آوردند. علامه فرمودند میل ندارم ولی با اصرار قهوه را جلوی ایشان گذاشتند. همه قهوه شان را خوردند بجز ایشان. در انتها من از آقا پرسیدم که چرا شما قهوه تان را نخوردید؟ بعدها علامه به من پاسخ دادند که آنچه که شما خوردید قهوه نبود، خون و چرک بود. سپس ادامه می دهد که ما بررسی کردیم فهمیدیدم که صاحب خانه اهل خمس دادن نیست) . شیعه باید تابع باشد و تبعیت واقعا سخت است. پیامبر(ص) فرمود سوره هود مرا پیر کرد. اصحاب دلیلش را پرسیدند، پاسخ دادند: به این دلیل که می فرماید: ای پیامبرهمانطور که فرمان یافته ای پایداری کن( سوره هود آیه 112). یعنی مثلا امروز باید روزه بگیری (چشم) فراد عید فطر است و روزه حرام است(چشم). مرتاض های هندی هم خیلی استقامت می کنند ولی نه آنطور که به آنها امر شده، بلکه آنطور که دلشان می خواهد.

اصحاب پرسیدند یا رسول ا... این آیه در سوره یونس هم آمده چرا در آنجا نفرمودید این سوره مرا پیر کرد؟ پیامبر(ص) پاسخ دادند بدلیل قسمت دوم آیه 112 سوره هود که می فرماید: مومنانی که با تو به درگاه خداوند روی آوردند نیز استقامت کنند این قسمت در سوره یونس نیامده است. استقامت وپیروی سخت است. وقتی امام صادق(ع) به فردی گفت: بپر داخل تنور، شرعا، قانونا، عقلا و عرفا اینکار غلط است. ولی فردی که پرید داخل تنور یک کاسب هنداوانه فروش بود و کسی که نتوانست برود داخل، از خواص شیعیان بود. نماینده مردم خراسان بود ولی آن کاسب ظاهرا نا عالم، پرید. اینها از کجا نشات می گیرد؟

در زیارت اربعین آمده است. صفوان جمال نزد امام صادق(ع) می رود و می گوید : من می خواهم جد غریب شما را زیارت کنم چگونه اینکار را انجام دهم. امام(ع) گریه کردند و بعد فرمودند: ای صفوان دو رکعت نماز می خوانی (در زیارت عاشورا هم دو رکعت نماز را باید قبل از زیارت خواند) و به حرم جد ما برو و اینگونه زیارت کن: یک زیارت نامه دو صفحه ایست درکتاب مفاتیح به نام زیارت اربعین که من چند قسمت از آن را برای این جلسه انتخاب کرده ام:

"السلام علی اسیر الکربات": سلام برآقایی که گرفتار بلاها بود. یعنی: ارباب بی کفن ما گرفتار سختی های مختلف شد. شیعه از بلا وابتلا نباید بترسد. هیچ بلایی نبود که در کربلا نباشد. هر بلایی سر شما آمد یاد امام(ع) افتاده و گریه کنید. بلا برای شما آسان می شود. هر بلایی سر شما آمد بگویید برای آقای بی کفن ما که بدتر از این بود. یکی از گرفتاریهای امام، خیمه ها بود. امام سجاد(ع) فرموده اند: وقتی شمر ملعون می خواست سر از تن پدرم جدا کند، ایشان نگاهشان به خیمه ها بود. امام غیرت ا... بود. ماهم باید پیرو امام بوده و غیرت ا... باشیم. ما چه فکری برای حجاب زن و بچه وهمسایه های محل کرده ایم؟ باید این موضوع در فکر ما باشد که من چه کار کنم که حجاب همسایه مان بهتر شود؟ حتی اگر کاری نتوانید انجام دهید همینکه در این راه گام بگذارید ماجور هستید.

"السلام علی قتیل العبرات": سلام بر آقایی که کشته اشکها بود. اشک بر سیدالشهدا هم باید در خفی باشد وهم آشکارا.

و"بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله ": سلام برآقایی که خون قلبش را بذل کرد در راه خداتا مردم و بندگان خدا را از جهالت نجات دهد. "مهجه" در عربی به خون پاک وصاف قلب می گویند در فارسی می گوییم خون شاهرگ. یعنی امام حسین(ع) پاکترین خون خود را داد برای نجات مردم از جهالت. یعنی اگر ما دنبال این هستیم که از جهالت نجات پیدا کنیم، پیرو امام حسین(ع) هستیم. اگر دراین فکر نباشیم، هنوز در این راه وارد نشده ایم. جهالت یعنی چه؟ جهل واژه مقابل عقل است نه علم.

یعنی با عالم شدن نمی توان در خط حسین (ع) قرارگرفت. امام(ع) آمد که ما عاقل شویم. از امام صادق(ع) پرسیدند که عقل چیست؟ امام فرمودند: عقل آنست که با آن خداوند اطاعت شود و بهشت کسب شود. انسان عاقل کسی است که فکر آخرتش باشد. در این حرف همه چیز است. بنابراین ممکن است که انسانی عالم باشد وتفسیر قرآن هم بگوید اما جاهل باشد. کسی باشد که ظاهرا و باطنا عالم باشد(مثل شریح قاضی که کسی درعلم او شکی ندارد) ولی عاقل نباشد. شریح نوشت که حسین (ع) علیه امیرالمومنین یزید خروج کرده است. قتل او جایز بلکه واجب است. شریح آیت ا... عظمی بود. در آن زمان بزرگ بود. چرا به این بدبختی افتاد؟ عمربن سعد فرزند سعد ابن ابی وقاص از یاران درجه یک امام علی (ع) است. از اصحاب باشعور پیغمبر(ص) بود. خانه اش را ازمدینه به کوفه آورد تا همسایه امیرالمومنین(ع) شود. عمربن سعد همبازی امام حسین(ع) بود وامام(ع) را می شناخت ولی جاهل بود. اگر به فکر نباشیم ماهم از این جاهلیت مصون نیستیم. ممکن است یک عمر نماز بخوانیم بدون اینکه بدانیم چه می کنیم. مقام معظم رهبری فرمودند: بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمر که از رزمندگان صفین بود و از پا زخمی شده بود روی سینه امام حسین می نشیند.

صفین جداکننده حق از باطل بود و خیلی از دانه درشت ها نتوانستند تصمیم به حضور درجنگ بگیرند چون حق را تشخیص نمی دادند. ولی شمر حق را تشخیص داد و رفت ودررکاب علی(ع) زخمی شد و تا دروازه های شهادت پیش رفت اما زمین خورد. بصیرت یعنی حواسمان باشد که درجهل نمانیم، چگونه ؟ باید عاقل شد. می شود که شخص بی سواد باشد اما عاقل باشد. به کتاب میزان الحکمه باب عقل مراجعه کنید تا متوجه خصوصیات فرد عاقل شوید.

وحیره الضلاله: امام حسین(ع) شهید شد تا مردم در حیرانی گمراهی نمانند. پس گمراهی حیرت است.

درکربلا خیلی ها در حیرت بودند. سیدابن عبدا... تا ظهر عاشورا دربرابر امام(ع) شمشیر زد و با یاران او جنگید. اما وقتی امام(ع) را دوره کردند تا هرکس ضزبه ای بزند، او گفت نامردی است. چند نفربه یک نفر؟ همانجا توبه کرد و به دفاع از امام پرداخت و 18 نفر را کشت و سپس کشته شد. اوآخرین شهید کربلا است. به موقع عمل عاقلانه کرد. درحیرت ضلالت نماند. در گریه هایتان از امام(ع) بخواهید که شما را از حیرت ضلالت خارج کند.

وباع حظه بالارذل الادنی: بهره خود را به پست ترین بها فروختند. یعنی خرید و فروش خیلی بدی کردند. چی دادند و چه گرفتند. در عصر عاشورا به دستور عمربن سعد پیکرها را جمع کردند و با اسب های تازه نعل شده برپیکرها تاختند. یکی از کسانیکه بر بدنها اسب تاخته بود نزد ابن زیاد رفت وابن زیاد در ازای این کارش چند دینار هم به او داد. امام صادق(ع) در این زیارت می فرماید که خیلی ارزان و کم فروختند و خودشان را بیچاره کردند وآخرتشان را خیلی ارزان دادند.

ودرانتهای این زیارت می فرماید: وقلبی لقلبکم سلم، وامری لامرکم متبع، ونصرتی لکم معده. امام صادق(ع) می فرماید هر کس این سه ویژگی را داشته باشد شیعه امام حسین (ع) است. 1- من قلبم و دلم با امام (ع) است. یعنی این آرزوی خوب که ایکاش مادر کربلا بودیم تا لااقل جلوی یک شمشیر را می گرفتیم. این آرزوی خوب را باید بر زبان آورد. 2- دومی کمی سخت تراست، یعنی من تابع امرشما هستم. هرچه شما دستور دهید من تبعیت می کنم و گاه زمانی باید تبعیت کنید از چیزی که علتش را هم نمی دانید. مثل پریدن داخل تنور. ما اگر تابع امر معصوم(ع) باشیم خیلی چیزها گیرمان می آید. 3- یعنی من در شمار کسانی هستم که می خواهم امام زمان(ع) را یاری کنم و سرباز امام زمان(ع) باشم. اگر قلبت با امام حسین(ع) باشد و تابع امام زمان(ع) باشی، حتما امام زمان(ع) را یاری خواهی کرد. این سه ویژگی از اربعین و زیارت اربعین بدست می آید.

متن کامل زیارت اربعین

کیفیّت زیارت حضرت امام حسین علیه السلام

در این روز زیارتیست که شیخ در تهذیب و مصباح روایت کرده از صفوان جمّال که گفت فرمود به من مولایم حضرت صادق علیه السلام در زیارت اربعین که زیارت مى کنى در هنگامى که روز بلند شده باشد و مى گوئى :

اَلسَّلامُ عَلى وَلِىِّ اللَّهِ وَ حَبیبِهِ ؛
سلام بر ولى خدا و دوست او
اَلسَّلامُ عَلى خَلیلِ اللَّهِ وَ نَجیبِهِ ؛
سلام بر خلیل خدا و بنده نجیب او
اَلسَّلامُ عَلى صَفِىِّ اللَّهِ وَابْنِ صَفِیِّهِ
سلام بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیده ‌اش
اَلسَّلامُ عَلىَ الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهیدِ
سلام بر حسین مظلوم و شهید
اَلسَّلامُ على اَسیرِ الْکرُباتِ وَ قَتیلِ الْعَبَراتِ
سلام بر آن بزرگوارى که به گرفتاری ‌ها اسیر بود و کشته اشک روان گردید
اَللّهُمَّ اِنّى اَشْهَدُ اَنَّهُ وَلِیُّک وَابْنُ وَلِیِّک وَ صَفِیُّک وَابْنُ صَفِیِّک الْفاَّئِزُ
خدایا من به راستى گواهى دهم که آن حضرت ولىّ ( و نماینده ) تو و فرزند ولىّ تو بود و برگزیده ات و فرزند برگزیده ات بود که کامیاب شد
بِکرامَتِک کرَمْتَهُ بِالشَّهادَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعادَةِ وَاَجْتَبَیْتَهُ بِطیبِ الْوِلادَةِ
به بزرگداشت تو ، گرامیش کردى به وسیله شهادت و مخصوصش داشتى به سعادت و برگزیدى او را به پاکزادى
وَ جَعَلْتَهُ سَیِّداً مِنَ السّادَةِ وَ قآئِداً مِنَ الْقادَةِ وَ ذآئِداً مِنْ الْذادَةِ
و قرارش دادى یکى از آقایان ( بزرگ ) و از رهروان پیشرو و یکى از کسانى که از حق دفاع کردند
وَاَعْطَیْتَهُ مَواریثَ الاَْنْبِیاَّءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلى خَلْقِک مِنَ الاَْوْصِیاَّءِ
و میراث‌ هاى پیمبران را به او دادى و از اوصیائى که حجت تو بر خلقت هستند قرارش دادى
فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فیک
او نیز در دعوت مردم جاى عذر و بهانه اى ( براى کسى ) نگذارد و بی ‌دریغ خیرخواهى کرد و جان خود را در راه تو داد
لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَک مِنَ الْجَهالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ وَ قَدْ تَوازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیا وَ باعَ حَظَّهُ بِالاَْرْذَلِ الاَْدْنى ؛
تا برهاند بندگانت را از ( گرداب ) جهالت و نادانى و سرگردانى ( در وادى ) گمراهى و چنان شد که همدست شدند بر علیه آن حضرت کسانى که دنیا فریبشان داد .
وَ شَرى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الاَْوْکسِ وَ تَغَطْرَسَ وَ تَرَدّى فى هَواهُ
و فروختند بهره ( کامل و سعادت خود را ) به بهاى پست ناچیزى و بداد آخرتش را در مقابل بهائى اندک و بى مقدار و بزرگى کردند و خود را در چاه هوا و هوس سرنگون کردند ،
وَاَسْخَطَک وَاَسْخَطَ نَبِیَّک
و تو و پیامبرت را به خشم آوردند
وَ اَطاعَ مِنْ عِبادِک اَهْلَ الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَ حَمَلَةَ الاَْوْزارِ
و پیروى کردند از میان بندگانت آنانى را که اهل دو دستگى و نفاق بودند و کسانى را که بارهاى سنگین گناه به دوش مى ‌کشیدند
الْمُسْتَوْجِبینَ النّارَ فَجاهَدَهُمْ فیک صابِراً مُحْتَسِباً حَتّى سُفِک فى طاعَتِک دَمُهُ وَاسْتُبیحَ حَریمُهُ
و بدین جهت مستوجب دوزخ گشته بودند آن حضرت ( که چنان دید ) با شکیبائى و پاداش جوئى با آنها جهاد کرد تا خونش در راه پیروى تو ریخت و حریم مقدسش شکسته شد
اَللّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبیلاً وَ عَذِّبْهُمْ عَذاباً اَلیماً
خدایا آنان را لعنت کن به لعنتى و بال دار و عذابشان کن به عذابى دردناک
اَلسَّلامُ عَلَیْک یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْک یَابْنَ سَیِّدِ الاَْوْصِیاَّءِ
سلام بر تو اى فرزند رسول خدا ، سلام بر تو اى فرزند آقاى اوصیاء
اَشْهَدُ اَنَّک اَمینُ اللهِ وَابْنُ اَمینِهِ عِشْتَ سَعیداً وَ مَضَیْتَ
گواهى دهم که به راستى تو امانتدار خدا و فرزند امانت ‌‌دار اویى سعادتمند زیستى و ستوده از دنیا رفتى
حَمیداً وَ مُتَّ فَقیداً مَظْلُوماً شَهیداً وَ اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ ما وَعَدَک
و گمگشته و ستمدیده و شهید درگذشتى و نیز گواهى دهم که خدا به راستى وفا کند بدان وعده اى که به تو داده ،
وَ مُهْلِک مَنْ خَذَلَک وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَک وَ اَشْهَدُ اَنَّک وَفَیْتَ بِعَهْدِاللهِ
و به هلاکت رساند هر که را که دست از یاریت برداشت و عذاب کند کسى که تو را کشت و گواهی دهم که تو به خوبى وفا کردى به عهد خدا ،
وَ جاهَدْتَ فى سَبیلِهِ حَتّى اَتیک الْیَقینُ فَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَک ،
و جهاد کردى در راه او تا مرگت فرا رسید خدا لعنت کند کسى که تو را کشت
وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ ظَلَمَک وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِک فَرَضِیَتْ بِهِ
و خدا لعنت کند کسى که به تو ستم کرد و خدا لعنت کند مردمى که شنیدند جریان کشتن و ستم تو را و بدان راضى بودند ،
اَللّهُمَّ اِنّى اُشْهِدُک اَنّى وَلِىُّ لِمَنْ والاهُ وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداهُ بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ .
خدایا من تو را گواه مى ‌گیرم که من دوست دارم هر که او را دوست دارد و دشمنم با هر که او را دشمن دارد پدرم و مادرم به فدایت اى فرزند رسول خدا .
اَشْهَدُ اَنَّک کنْتَ نُوراً فىِ الاَْصْلابِ الشّامِخَةِ وَ الاَْرْحامِ الْمُطَهَّرَةِ ،
گواهى دهم که تو به راستى نورى بودى در پشت پدرانى بلند مرتبه و رحم‌ هایى پاکیزه
لَمْ تُنَجِّسْک الْجاهِلِیَّةُ بِاَنْجاسِها وَ لَمْ تُلْبِسْک الْمُدْلَهِمّاتُ مِنْ ثِیابِها ،
که آلوده ات نکرد اوضاع زمان جاهلیت به آلودگی‌ هایش و در برت نکرد از لباس ‌هاى چرکینش
وَ اَشْهَدُ اَنَّک مِنْ دَعاَّئِمِ الدّینِ وَ اَرْکانِ الْمُسْلِمینَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنینَ ،
و گواهى دهم که به راستى تو از پایه‌ هاى دین و ستون ‌هاى محکم مسلمانان و پناهگاه مردمان با ایمان هستی
وَ اَشْهَدُ اَنَّک الاِْمامُ الْبَرُّ التَّقِىُّ الرَّضِىُّ الزَّکىُّ الْهادِى الْمَهْدِىُّ ،
و گواهى دهم که تو به راستى پیشواى نیکوکار با تقوا و پسندیده و پاکیزه و راهنماى راه یافته اى
وَ اَشْهَدُ اَنَّ الاَْئِمَّةَ مِنْ وُلْدِک کلِمَةُ التَّقْوى وَ اَعْلامُ الْهُدى
و گواهى دهم که همانا امامان از فرزندانت روح و حقیقت تقوا و نشانه ‌هاى هدایت
وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقى وَالْحُجَّةُ على اَهْلِ الدُّنْیا وَ اَشْهَدُ اَنّى بِکمْ مُؤْمِنٌ
و رشته‌هاى محکم ( حق و فضیلت ) و حجت ‌هایى بر مردم دنیا هستند و گواهى دهم که من به شما ایمان دارم
وَ بِاِیابِکمْ مُوقِنٌ بِشَرایِعِ دینى وَ خَواتیمِ عَمَلى وَ قَلْبى لِقَلْبِکمْ سِلْمٌ ،
و به بازگشتتان یقین دارم با قوانین دینم و عواقب کردارم و دلم تسلیم دل شما است
وَ اَمْرى لاَِمْرِکمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتى لَکمْ مُعَدَّةٌ حَتّى یَاْذَنَ اللَّهُ لَکمْ ،
و کارم پیرو کار شما است و یاریم برایتان آماده است تا آن که خدا در ظهورتان اجازه دهد
فَمَعَکمْ مَعَکمْ لامَعَ عَدُوِّکمْ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْکمْ وَ على اَرْواحِکمْ ،
پس با شمایم نه با دشمنان شما ، درود هاى خدا بر شما و بر روان ‌هاى شما
وَ اَجْسادِکمْ وَ شاهِدِکمْ وَ غاَّئِبِکمْ وَ ظاهِرِکمْ وَ باطِنِکمْ .
و پیکرهایتان و حاضرتان و غائبتان و آشکارتان و نهانتان .
آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ .
آمین اى پروردگار جهانیان .

منبع: مفاتیح الجنان

/ 0 نظر / 7 بازدید