جلسه شصت و سوم - حدیث سلسهَ الذهب

آیا ادیسون ثواب می برد؟ برای مأجور بودن ، افعال دو شرط وجود دارد : 1-حسن فعلی : یعنی کاری که انجام می شود کار خوبی باشد و 2 -حسن فاعلی . یعنی آن کار خوب را برای چه کسی انجام داده ایم ؟ برای پول ، خوب به پول می رسی برای شهوت و...... و اگر برای خداوند انجام شود انسان بهشتی می شود . قرآن هم می گوید ایمان داشته باشید و عمل صالح انجام دهید . حالا اگر کسی بپرسد که ادیسون بهشتی است ، یا جهنمی باید گفت : مگر بهشت یا جهنم را ما قرار است تعیین کنیم ؟ ما چکاره هستیم؟ در زمان قدیم کشیش های کلیسا بهشت  فروشی می کردند و سند می زدند . ی

کی از بزرگان و دانشمندان آن زمان به نام مارتین لوتن  پرسید جهنم را هم می فروشید ؟ پاسخ دادند بله . او هم مقداری پول داد و کل جهنم را خرید و اعلام کرد که مردم من هیچ کس را به جهنم راه نمی دهم و همه شما مجبورید به بهشت بروید به این ترتیب کارو کاسبی کشیش ها تعطیل شد. همه چیز دست خداست . البته ما هم یک فهم هایی داریم و کارهایی طبق آن انجام می دهیم ولی همه آن ها با امید به رحمت خداست . این در اعتقادات مهم است که بدانیم همه چیز دست خداست . وظیفه ما بندگی است. 

شخص پرسید من رشوه می گیرم چطور می توانم جلوی خودم را بگیرم ؟ پاسخ دادم : باید  از پول مستغنی بشوی . مثل بچه (البته بچه از روی نفهمی اینگونه است) که اگر سکه بهار آزادی و یک پفک جلوی او بگذاری نگاه می کند و پفک را بر می دارد . ما باید اینگونه بشویم ولی عالمانه یعنی از درون مستنغنی شویم . یعنی می داند که رشوه و مال دزدی انسان را بیچاره می کند حالا هر چقدر که زیاد باشد.

یکی از ویژگیهای حرم امام رضا ع این است که انسان را مستغنی می کند و از درون پر می کند . البته این رفت و آمد و رحمت دارد . آیت ا..... قاضی می گوید 40 سال به حرم امیرالمومنین رفتم هیچ خبری نشد تا بعد از 40 سال به نتایجی رسیدم . آنها خودشان می دانند که چه زمانی چگونه چه اندازه و به چه کسی بدهند. مهم این است که شما راضی باشید. آن بچه هم اگر به حرف پدرش گوش کند با اینکه پفک را ترجیح می دهد سکه را بر می دارد و به نفعش می شود . ما هم باید حرف گوش کنیم و عمل کنیم .

حدیثی داریم به نام حدیث سلسهَ الذهب این حدیث را همه بلد هستند سلسهَ راویان این حدیث مثل طلا هستند. چون زنجیره روایت به خود خدا می رسد و ناقلینش اول امام رضا ع، بعد موسی ابن جعفر ع بعد امام باقر ع و به همین ترتیب تا امیرالمومنین ع و پیامبر ص و پیامبر از قول خدا می فرماید: به این دلیل به آن حدیث سلسهَ الذهب می گویند. سوره توحید که سوره بسیار مهمی است و به قول حضرت امام (ره) شناسنامه خداست و سه بار خواندن آن برابر با ختم قرآن است (البته نه فقط از جهت ثواب بلکه به این جهت که کسی که سه بار این سوره را بخواند و در آن تفکر کند انگار تمام قرآن را مرور کرده است) و برکات زیادی دارد.در نماز مستحب است که حتی در رکعت دوم این سوره خوانده شود . این سوره را همه حفظ هستند و خداوند خواسته که این سوره عمومی شود. حدیث سلسهَ الذهب هم اینگونه است .خداوند خواسته که این حدیث عمومی شود. خود حدیث این است : کلمهَ لااله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی و سپس امام رضا ع ادامه می دهد: به شرطها و شروطها و انا من شروطها .

حالا چرا می گوید من از شروط آن هستم ؟ ترجمه حدیث: کلمهَ لااله الا الله دژ محکم من است که هر کس وارد آن شود از عذاب من در امان است . حالا این عذاب چه عذابی است؟ عذاب برزخ ؟ نه . عذاب قیامت ؟ نه ؟ پس یعنی چه ؟

وقتی امام رضا ع از مدینه به سمت مرو و خراسان حرکت کرد. همسر و فرزندان و اطرافیان را جمع کرد وفرمود : من به خراسان می روم .(امام را با سلام و صلوات به مرو بردند ، وزیر و مقامات دولتی دنبال امام آمدند و امام بر کجاوه سوار شدند) ولی امام به اطرافیان فرمود: در این رفتن من برگشتی وجود ندارد شما گریه کنید و بلند گریه کنید . سپس به اطرافیان فرمود که زیاد به یاد من باشید. حالا چرا امام رضا ع را می گوییم غریب الغربا؟ یعنی کسی که که بین غریب ها غریب است . امام حسین با آن طرز شهادت غریب الغربا نیست؟ پس چرا امام رضا ع غریب الغربا است اگرحرف های عوامانه بزنیم که چون آقا را از شهر و دیار خود دور کردند که خیلی زشت است چون برای اهل بیت تفاوتی ندارد که کجا ساکن باشد چون مالک همه جا هستند. پس دوری از زن بچه و اطرافیان مطرح نیست . یا اینکه چون امام در شهری غیر از مدینه دفن شد. این هم دلیل نمی شود. امام رضا ع مرکز نورست .دلیل دیگر چون حرف امام را اطرافیان امام متوجه نمی شدند. این حرف ها همه عوامانه است و حساب و کتاب ندارد. این که امام حسن زائر ندارد ولی امام رضا یا هزاران زائر غریب است هم از حرف های عوامانه مداحان است . چه فرقی برای امام می کند که 1 زائز داشته باشد یا هزاران زیارت کننده ؟ پس چرا امام غریب الغربا است؟

امام را از راه کوفه و قم بردند که مرکز شیعیان بود به همین دلیل امام را از اهواز و دامغان عبور دادند. در نیشابور امام توقف داشتند . نیشابور شهری  علمی مانند قم و نجف فعلی بود امام در کجاوه نشسته بود که عده ای حدود 14000 نفر قلم به دست از افراد اهل علم به پا بوس آقا می آیند و آمده اند حرف یاد بگیرند و طلب بیان روایتی می کنند. امام ابتدا از کجاوه جمعیت را نگاه  می کنند و بدون اینکه چیزی بگویند به داخل باز می گردند. ولی وقتی با اصرار مردم مواجه می شوند می فرمایند بنویسید: و سپس این حدیث را با سلسهَ راویان آن تا امن من عذابی نقل کرده و به داخل کجاوه باز می گردند . این حدیث را 14000 نفر نقل کرده اند ( ناقلان حدیث غدیر خم 1200 نفر هستند . بیش از 000/100 نفر با پیامبر بودند ولی 1200 نفر حدیث غدیر را نقل کرده اند ) پس از چند لحظه امام ادامه حدیث را هم بیان کرده و فرمودند روی این حدیث فکر کنید .  سپس به سمت مرو حرکت کردند.

/ 0 نظر / 18 بازدید