جلسه سی ام - حسن خلق با مردم و اهل خانواده

این کاری که در رابطه با قرآن در این جلسه انجام می شود بسیار کار ارزشمندی است. الان از ماه مبارک تازه خارج شده ایم حیف است آن حال را ازدست بدهیم . در این ماه انسان های معمولی روزی یک جزءقرآن می خوانند. (امام خمینی ، ابن عارف بی دلیل زمانه ، درماه رمضان سه بار قرآن ختم می کردند) ، یک موردی که اتفاق افتاد و کار شیطان است اینست که می گویند : برای چه فقط روخوانی می کنید؟ درقرآن تدبیر کنید  اشتباه نکنید ، تدبیر به جای خودش. کثرت درتلاوت قرآن دردین موضوعیت دارد. شخصی نزد امام صادق رفت و گفت من سواد ندارم قرآن بخوانم؛ امام فرمود به قرآن نگاه کنید. اگر کسی نابینا است قرآن بشود یا لمس کند؛ درهمه اینها برکاتی نهفته است .

عده ای از آیت الله قاضی پرسیدند نماز اول وقت بی حال بهتر است یا نماز آخر وقت باحال ؟ ایشان پاسخ دادند : نماز اول وقت بی حال رجحان دارد به نماز آخر وقت با حال.

این تاکید می خواهد بفهماند اصرار بر ادای نماز اول وقت، کم کم به انسان حال می دهد. کسیکه می گوید زیاد قرآن نخوان، کم بخوان ولی با تدبیر معلوم است اینکاره نیست. اگر چه برتدبیر درقرآن تاکید شده است؛ انسان را به خیلی جاها می رساند ولی اهل فن می دانند که کثرت درتلاوت کم کم تدبیر هم می آورد . حتما کثرت درتلاوت قرآن داشته باشید.

نکته دیگر ، دریکی ازآیاتی که امشب تلاوت شده (سوره بقره آیه 197) خداوند می فرماید: توشه برگیرید که درحقیقت بهترین توشه تقوا است.

تقوا یعنی انجام واجبات ، ترک محرمات .

 

امشب عنوان بحث اصلی من حسن خلق است

حسن خلق یعنی چه ؟

قرآن خیلی برحسن خلق تاکید دارد. پیامبر به خاطر حسن خلق درقرآن ستایش شده است. (سوره حج آیه 67 ) .

آیا خلق یعنی دلقک بازی وادا در آوردن وخنداندن دیگران ؟

امام باقر می فرماید: کامل ترین مردم از لحاظ ایمان ، خوش اخلاق ترین آنهاست.

پیامبر می فرماید: در رفاقت و دلسوزی و برادری (خوش خلقی) فزونی و برکت وجود دارد و هرکس رفاقت ودلسوزی ندارد از همه خیرات محروم است.

روایت دیگر اینکه : خوش خلقی نیمی از دین است.

روایت دیگر اینکه : بهترین چیزیکه به افراد داده می شود خوش خلقی است.

(همه این روایت ها درجلد دوم اصول کافی ، باب خوش خلقی آورده شده است)

پیامبر اکرم فرمود:درقیامت هیچ چیزی اندازه خوش خلقی ، ترازوی اعمال انسان را سنگین نمی کند.

پیامبر اکرم فرمود: اجر کسی که حسن خلق دارد مثل اجرفرد روزه دارشب زنده داراست. کمی در مورد این حدیث توضیح بدهم . همه ما درماه مبارک رمضان تجربه کرده ایم که روزه داری برای انسان احساس سبکی می آورد.

آیت الله بهاالدینی روزه بود و از شدت گرسنگی شکم خود را گرفته بود (از کتاب آیات بصیرت) وروی زمین غلط می زد. امام خمینی وارد شد وگفت : حاج رضا با خودت چه کارمی کنی؟ پاسخ داد: روزه ام ، گرسنگی فشارآورده است. امام گفت :خوب روزات رابخور روزه مستحبی نگیر. امام که رفت من کمی روی این حرف فکر کردم . به خدا گفتم خدایا من این فشار را به خاطر تو تحمل می کنم. ایشان می فرماید فردا شب این اتفاق، چشم برزخی من باز شد.

قرآن می فرماید: روزه بگیرید ، باشد که پرهیزکاری کنید.(سوره بقره آیه 183)

وعده بسیار بزرگی است. هدیه وجایزه روزه ، تقوا است که طبق آیات ابتدای جلسه بهترین توشه است. این حدیث می فرماید کسیکه حسن خلق دارد،اجرش اجر روزه دارشب زنده دار است.

امام صادق فرموده اند :کسی که حسن خلق دارد، اجر مجاهد درراه خدا دارد.

پیامبر درجمعی با بزرگان نشسته بودند که اسامه 24 ساله وارد شد. پیامبر برایش درکنار خود جا بازکرد . برای دیگران سوال شد که چرا باحضور افراد مسن ، پیامبر به این جوان 24 ساله این قدراحترام گذاشت.

پیامبرفرمود: جبهه او ازشما بیشتر است.

حدیث دیگر :همانطور که خورشید یخ را آب می کند ،حسن خلق گناه را از بین می برد.

ما گناهان زیادی را مرتکب می شویم گاهی سهوی وگاهی عمدی .

مثلا درمقابل فردی که نمی تواند بچه دار شود با بچه خود بازی می کنیم ودل او را می سوزانیم . این گناه سهوی است . گناه عمدی هم که بماند.

حدیث دیگر : همانطور که نمک در آب حل می شود گناه درحسن خلق حل خواهد شد.

حدیث دیگر : شخصی خدمت پیامبر رسید و پرسید : عاملی که افراد بیشتری از امت شما را وارد بهشت می کند چیست؟  پیامبر پاسخ دادند: دوچیز : 1- تقوای خداوند  2- حسن خلق

حدیث دیگر از امام علی : خداوند حیا می کند تن و بدن فردی که حسن خلق دارد را درآتش بسوزاند.

حدیث دیگر از امام صادق: حسن خلق عمر رازیاد می کند.

حدیث دیگر ازامام علی (ع) : پسرم ، با همه مردم خوش خلق باش ، تا جای ایکه اگر روزی درمیان شان نبودی ، همه سراغ تورا بگیرند و وقتی مردم برایت گریه کنند بگویند: همه از خداییم و به سوی او بازمی گردیم . از کسانی نباش که وقتی می میرند همه بگویند: خدارا شکر، راحت شدیم.

 امام صادق : مدارا کردن با مردم بهترین صدقه است.

 صدقه فقط پولی نیست که به فقرا بدهیم خوش خلقی و خوش رفتاری صدقه است وبلا ها را دفع می کند .

ما دو نوع حسن خلق داریم .یک حسن خلق عمومی با مردم و دوستان وآشنایان ویک حسن خلق با اهل خانواده و همسر و فرزندان

پیامبر روی این موضوع هم دست گذاشته است.

به این روایت دقت کنید:

سعدابن معاذ انصاری از یاران نزدیک پیامبر بود.سعد کارگری می کرد و پیامبر دست ایشان را بوسیده بود وقتی پیامبر خبر وفات او را شنید از شدت ناراحتی سه بار روی دست خود زد وفرمود تشییع، تکفیین و غسل و... کارها همه را خودم انجام می دهم.

به واسطه حضور پیامبر همه مردم هم درتشییع جنازه او شرکت کردند. سعد را درخاک گذاشتند و سنگ لحد روی او گذاشتند . همه این کارها را پیامبر انجام دادند. مادرسعد این صحنه را دید وگریه کرد و گفت :پسرم ، بهشت گوارای تو باد. خوش باش. پیامبر فرمودند: صبر کن . چنین حرفی نزن او هم اکنون درفشار و عذاب و سختی است. همه متعجب شدند. پیامبر ادامه دادند : چون با خانواده اش درمنزل بد رفتاربود.

 بد رفتاری یعنی چه ؟

با یک داستان مفهوم بد رفتاری راعرض می کنم. شهید مطهری می فرمودند: من دراصفهان پای درس آیت الله شیرازی نهج البلاغه می خواندم . استاد بسیار محترم و متخلق به اخلاق اسلامی بودند و راس ساعت درکلاس حضور پیدا می کردند. روزی ایشان با حدود 20 دقیقه تاخیر وبا ظاهری آشفته درکلاس حاضر وشروع به گریه کردند وسپس گفتند حال درس دادن ندارم ببخشید.

بعدها من خصوصی خدمت ایشان رسیدم و پرسیدم که آن روز چه شده بود؟ ایشان پاسخ دادند : شب قبل آن روز خواب مرگ خود رادیدم که دارند مرا دفن می کنند . همین که سنگ آخر لحد را می گذاشتند دیدم یک سگ بد هیبت و سیاهی وارد قبر شد. خیلی ترسیدم . پرسیدم تو که هستی ؟ سگ به زبان آمد و پاسخ داد که من عمل تو هستم . من اخلاق تو هستم درخانه. آنقدر ترسیدم که فقط توانستم بگوییم یا حضرت عباس عنایتی کن. ازخواب که برخواستم درجا توبه کردم. حالا بد رفتاری ایشان چه بود؟ ایشان درخانه مطالعه که می کردند ، بچه ها که شلوغ می کردند ،با حالت تغییر می گفتند شلوغ نکنید. در این حد. پس از این خواب به زن وبچه هایش التماس کرد که از من بگذرید . به زانو افتاده بود و گریه می کرد.

پس خلق وبرعکس آن سوء خلق اثرمستقیم دارد بر برزخ ما.

حدیث دیگر از امام رضا (ع) : بر شما باد به حسن خلق . که هرکس حسن خلق داشته باشد بدون شک وارد بهشت می شود. واز سوء خلق بگذرید که هرکس بداخلاق باشد بدون شک درجهنم خواهد رفت.

همه اینها را گفتم که در نهایت به این حدیث برسم. از امام صادق پرسیدند حسن خلق یعنی چه؟

امام در پاسخ به سه ویژگی اشاره کردند:

1 - نرم خو باشید خروس جنگی نباشید. امتحان کنید این موضوع را ببینید چند جا خودتان خودتان را دستگیر می کنید.   

نرم خو بودن یعنی دیگران از نشست و برخواست با شما لذت ببرند. روی این موضوع فکر کنید

2- شیرین سخن باشید . هم خوب حرف بزنید هم حرف های خوب بزنید. خوش کلام باشید.

3- با برادر دینی تان با ظاهروچهره خوش ملاقات کنید . ابرو در هم نباشید. هرکس این سه ویژگی را داشته باشد از دیدگاه امام صادق حسن خلق دارد وهمه احادیثی که گفتیم شامل حالش می شود.   

                                            

/ 0 نظر / 358 بازدید