جلسه شانزدهم – علل اضطراب در انسان

انگیزه های اصلی محرک انسان ها

چه می شود انسانی انگیزه پیدا می کند رفتاری را ، چه هنجار ، چه ناهنجار انجام دهد.

چه می شود که اکثر مراجعه کنندگان به کلینیک روانی ،مربوط به اضطراب است؟

قران هم خودش را درمان معرفی می کند ،هم خدا را درمان گر اضطراب!

بسیاری از دانشمندان نگرش جدید به مساله دین پیدا کردند که باعث درمان اضطراب است.

یونس /57 : یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور ....

ای مردم یک موعظه (قران)از جانب پروردگارتان آمده که درمان هر بیماری است که در قلب ها ایجاد شده .

رعد /28 الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللهالابذکرالله تطمئن القلوب  

کسانی که به مبدا و معاد ایمان می آورند،آرامش قلبشان با یاد خداست . آگاه باشید اطمینان قلب فقط با یاد خداست.

1400 سال پیش قران این تئوری را ارائه کرده که قران مایه آرامش دلهاست . قران ذکر ا... است.

بلای امروز بشر اضطراب است نداشتن آرامش است.

انسانهای هستند که آسایش دارند آرامش ندارند ،و از همه عجیب تر انسان هایی هستند که آسایش ندارند ولی آرامش دارند. مثل حضرت آیت ا.. بهجت که آسایش نداشتند و امکانات نداشتند ،اما آرامش ایشان بی نهایت بود.

حضرت آیت ا... بهاءالدینی چندین سال قبل فرمودند : امروز در کره زمین هیچ مردی ثروتمند تراز آیت ا.. بهجت نیست(از حیث معنوی)

رهبر معظم انقلاب فرمودند : ایشان سرچشمه فیوضات "بی پایان" معنوی بودند.

این مرد به ظاهر آسایش نداشت ، نه خواب درست ،نه خوراک درست،نه امکانات درست،اما آرامش داشت.

این داستان را علوم مختلف بررسی کردند ،علوم تجربی مثل روانشناسی چون ابزار و روش تحقیقق آن ها کاملا حسی است ،تا این اواخر توانستند انسان را به صورت ناقص ، از بعد مادی تعریف کنند ،لذا وقتی در روانشناسی،بیماری ها را مطالعه می کنید ، تمام تفسیرشان از بیماری ،بیولوژیک است . یعنی مادی است. و در اعلامیه سازمان جهانی بهداشت ، تعریفش از استاندارد بهداشت ،3 عامل است بهداشت جسمانی ،بهداشت روانی (مادی نه فوق مادی) و اجتماعی . که اگر دارای این سه فاکتور باشند ،آدم سالمی است . اما الان عامل چهارمی به آن اضافه شده که بهداشت معنوی است. که ممکن است کسی هر سه عامل را داشته باشد، ولی سالم نباشد.

بشر بعد از قرن ها دارد یک چیزهایی را می فهمد. برای اینکه سراغ آرامش برویم ؛ و بخواهیم عمیق بررسی کنیم، باید سراغ اضطراب برویم ؛که اصلا اضطراب از کجا شکل می گیرد، چه جور پیش گیری و چه جور درمان
 می شود.

اولین گام اینست که شخصیت و هویت انسانها چیست ؟ بعد بفهمیم اینکه می گویند کسی آرامش دارد ،یعنی چه ؟ ترجمه ساده این قصه ، یعنی: شخصیت او تعادل دارد ،وقتی این را فهمیدیم ، اضطراب معلوم می شود . یعنی هر عاملی که باعث شود تعادل شخصیت به هم بخورد ،این عامل اضطراب است و آنوقت ریشه یابی
می کنیم.

بحث انسان در نگاه قران ، بسیار جذاب است . که از خود آیات به نتیجه می رسیم که نظام انسان در قران چیست.اگر کسی کج وارد قران شود چقدر انسان را بد تعریف می کند، چون جایی می فرماید: مرگ بر انسان (قتل الانسان ما اکفره) چقدر انسان کفران می کند ! چقدر ظلوم و کفور است ولی از طرفی می بینی به حقیقت ادم می فرماید ، سجده کنند! تنها مخلوقی که بار امانت را قبول کرد انسان است.

 در تعریف شخصیت نظریه هایی متفاوتی عنوان شده است . هر کس از زاویه ای بررسی کرده ، گفتیم قران  بهترین گام اول را شناخت شخصیت انسان می داند . انسان مخلوطی از 2 بعد مادی و معنوی است . از صلصال ،طین خلق شده که از بعد مادی است . و" نفخت فیه من روحی "، از بعد معنوی است . اگر واقعا ریشه آرامش را بخواهید  باید بدانید هر کدام از این 2 بعد، گرایش هایی در صاحب خود ایجاد می کنند . بعد جسمانی و مادی ، دقیقا شبیه حیوانات است. مثلا انسان احتیاج به غذا دارد ، پس وقتی گرسنه است دنبال غذا می رود . پس اگر فقط بعد مادی باشد ، دیگر کار ندارد غذا حرام است ، حلال است، بلکه فقط می خواهد سیر شود . درست مثل حیوان . شهوت یک غریزه است . اگر بعد معنوی نباشد ، فقط می خواهد ارضاء شود درست مثل حیوان .

اما بعد ملکوتی و معنوی هم دارای گرایش های خاص است ، این گرایش می خواهد انسان را به سمت بالا سوق دهد،  اضطراب ،بز نگاهش همین جا روی می دهد ،یعنی وقتی که گرایش های مادی و معنوی به تضاد می کشند و به جنگ و نزاع می کشند ! دلش می خواهد یک کاری کند ، عقلش یک کار دیگر !

پس قران ، انسان را دارای چنین شخصیتی می داند که دارای بعد مادی و معنوی است . البته اشتباه نکنید روح و جسم ،دو چیز مجزا از هم نیستند ، بلکه یک حقیقت کاملا متکاملند . مثل آب شور است یعنی ذاتش شور است . درهم عجبین هستند . اینها یک بحث های فلسفی نیاز داردکه بسیار هم شیرین است وانفع المعارف است.

پس گفتیم : عوامل شخصیت ساز شما ، جسم و روح ، ماده و معنا است و هر کدام گرایش های خاص خود را دارند وصاحب خود را به یک سمت می کشند . اگر صاحب خود را هر کدام به یک سمت بکشند ، از سه حالت خارج نیست یا مجبوریم به رهبانیت تن دهیم . یعنی از خیر تن و غرایز جسمی بگذریم و تا می توانیم به روح بچسبیم و غرایز را سرکوب کنیم . مثل راهبه ها در کلیساها .

یا فقط به جسم برسیم که به آن اباهی گری مطلق می گویند . یعنی هر چه دلش خواست بخورد ، بپوشد ، ببیند منظور از دل هم یعنی همان غرایز و طبع حیوانی . "بل یرید الانسان لیفجر امامه"

مثل بعضی مانند فروید که می گویند باید انسان را ول کرد تا هر کجا که خواست ، خودش را ارضا کند. در حالیکه غرایز شهوانی و جسمانی هم مثل کمالات و بعد روحانی نهایت ندارد.

برای همین هم جنس بازی رسما در بعضی کشورها آزاد است بعد از هم جنس ، رفتند به سمت حیوان ها، از حیوانات هم به سمت اشیاء رسیدند ! از این عبور کردند که دیگر نمی شود بیان کرد!؟

راه سومی است که : نه رهبانیت است، نه اباهی گری. پیغمبر فرمودند لا رهبانیه فی الاسلام . اگر می خواهید رهبان شوید بروید جنگ . رهبانیه امتی الجهاد فی سبیل ا...

یعنی از امنیت جان و مال خود بگذر و جهاد کن.

راه درست فقط اینست که در چهار چوب شرع مقدس که کاملا عقلی است ، نیازهای جنسی خود را ارضا کنید وانکحو الایامی . و چقدر تشویق به ازدواج کرده و بسیار فرهنگسازی کنید.

روزه سکوت حرام است ، شخصیت به هنجار ،حقش آرامش است.

شخصیت را عاملی می دانیم در وجود انسان که سازمان دهنده همه محرک های اووواکنش ها و کنش های اوست و ضمنا خودش را از بقیه متمایز می کند. مثلا وقتی غضب به کسی د ست می دهد، عده ای حرف می زنند، عده ای سکوت ، عده ای بیرون می روند، عده ای چیزی را می شکنندو....... یعنی کنش ها و واکنش ها متفاوت است ،این شخصیت انسان است.

راه حفظ یا باز گرداندن آرامش به قلوب ،اعتدال است. شهید مطهری می فرماید اگر عصاره کل اسلام را بگیرید یک کلمه است : "اعتدال" . یعنی نه افراط نه تفریط . البته اعتدالی که مبنایی تعریف شود. بعضی وقت ها اعتدال تو گوش کسی زدن است، گاهی سیلی خوردن است.

گوشت خوک حرام است ، ولی یک وقتی در بیابان گیر کردی و فقط گوشت خوک دارای ،باید بخوری ! اگه نخوری جهنم است ! الاضطرار تبیح المحذورات

قران کریم شخصیت انسان را به سه دسته تقسیم می کند : مومن ، منافق ، کافر

سوره بقره  5 آیه مربوط به مومنین دارد  که اولین ویژگی آن ها باور است    الذین یومنون بالغیب ...

گروهی کافرین هستند که صریحا قبول ندارند ، ختم ا... علی قلوبهم .......

اما قوم خطرناکی است که از آیه 8 تا 20 راجع به آنها حرف زده اند که مذبذبین بین ذلک هستند ، مردد بین   2گروه هستند ، منافقین از کفار بدتر هستند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار .

از اینجا 2 نتیجه می گیریم:

1)  عقاید نقش تعیین کننده ای در آرامش دارند ، می گویند "مومن "نمی فرمایند:" نماز خوان ها هرچه  قدر باورمندتربه اصول قابل پذیرش الهی که عقلانی است،باشند،آرامش بیشتر است وهرچه قدر دور شوند،از  آرامش محروم می شوند . منافق هیچ آرامشی ندارد ،کافر بازکمی آرامش کاذب دارد چون منافق هم
می خواهد دنیا داشته باشد، مجبور است هم روزه بگیرد هم نمازبخواند ، خمس بدهد ، جنگ برود و ... که کسی نفهمد ، اما کافر مشخص است چه طور آدمی است.

2)  از این 20 آیه رفتارهای شخصیتی هر تیپ مشخص است.

و اذاقامو الی الصلاه     وقتی منافق میخواهید تنها نماز بخواند ،با سستی و کسالت می خواند اما در جلوت نماز حسابی می خواند . مومن برعکس است . در خلوت هایشان چه جور نماز می خوانند مثل آیت ا... بهجت.که امام خمینی که خودش سر الصلاه بودند به حاج آقا مصطفی در قم فرمودند نکند یک نمازت با آقای بهجت از دست برود! با اینکه خود ایشان در قم به نمارز جماعت بر پا می کردند . چون نماز آیت ا... بهجت یک مسافرت همگانی به معراج بود!

آیت ا... مشکینی حسن زاده ، فاضل ..... همه نمازشان را پشت آقای بهجت می خواندند.

کفار که ختم ا... هستند  منافقین را می گویند   واذالقوا الذین آمنو .... وقتی مومن را ملاقات می کنند
 می گویند ایمان داریم ، وقتی با شیاطین خلوت می کنند می گویند ما با شما هستیم ما آنها را مسخره می کنیم .... و این انسان ها هیچ وقت آرامش ندارند .

ارزشهای اعتقادی پایه آرامش هستند . باورهایت را از ذهن به قلب بکش تا آرامش اصیل و پویا ودائمی داشته باشی. خدادانی کافی نیست ، خدا داری کافیست.

آیت ا... مصباح می فرمایند ، 100 سال بعد می فهمید آیت ا... بهجت چه آدمی بودند، همینطور آیت ا... جوادی آملی . آیت ا... بهجت می فرمودند: آنچه که یقین دارای عمل کن ، فقط شهوت یادگیری نداشته باشید. آنچه می دانید را عمل کنید.

واکنش های ما نشانه شخصیت ما هستند  طه /124 من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا

 کسی اگر از یاد من اعراض کند (بداند و عمل نکند ) کاری می کنم زندگی اش مچاله شود!

ضنک در عربی یعنی مچاله کردن . هیچ راهی ندارد جز اینکه برگردد و یاد خدا کند و توبه کند .

نمی شود زیر نگاه خدا بزنی تو گوش بچه ات خجالت نمی کشید ؟!

آیت ا... حسن زاده آملی که فقط کتاب" انسان در عرف عرفان " ایشان را بخوانید، سرتان ، سوت می کشد، چون حدود 120 مکاشفه خود را نوشته اند، در خاطرات می گویند ، در تابستان به آمل رفته بودند و مطالعه می کردند و بچه ها، شلوغ می کردند و هر چه می گفتند بچه ها آرام تر ، گوش نمی کردند ( خوب اصلا اینکه می گویند" بچّه" با تشدید می گویند یعنی بد چیزی بوده ! اما وقتی آمده ، دیگه باید نوکرش باشی ، تا 7 سال امیر ، 7 سال دوم امیر ، 7 سال سوم وزیر است ) آیت ا... حسن زاده فرمود بر سربچه ها داد زدم و گفتم بسّه دیگه ! چقدر بگم ، نمی گذارید مطالعه کنم اه! بعد به خودم آمدم که این همه عرفان خواندن این بود؟ تو باید در مقابل سر و صدای بچه باید می زدی ؟ ! نتونستم توی خونه بمونم و زدم بیرون و خوردنی و اسباب بازی خریدم و گریه کردم به دست وپایش افتادم ، ولی نتونستم تحمل کنم و بمانم ، راه افتادم و به سمت تبریز رفتم ! رفتم خدمت آقای الهی که برادر علامه طباطبایی واستاد من بودند. در زدم ، رفتم داخل ، خجالت می کشیدم چیزی بگم، ایشان یک نگاهی به من کردند و فرمودند آدمی که تحمل سرو صدای بچه را ندارد ، چطوری می خواهد به سیر سلوک بپردازد!!

اینها نشانه اینست که ایمان هنوز در وجود انسان قوت ندارد، باید آنچه می داند عمل کند و مفید باشد، تا ایمان قوت پیدا کند . از آیت ا... بهجت هر چه می پرسیدند، این دو جمله را می گفتند که این 2 جمله همه حکمت انبیاء بود و آن دو جمله : "انجام واجبات ، ترک محرمات و هرجا که شک داشتی ، احتیاط کن" "هر چه می دانی عمل کن خدا آن هایی که نمی دانی به تو یاد می دهد"

من عمل بما علم بل رفعه ا... بما لا یعلم

وقتی در محضر آیت ا... بهجت نشسته بودیم ، شخصی از تهران آمده بودند و مرتب رو به وی ایشان
می نشستند آقا رویشان را آن طرف می کردند ، بازاو می گفت آقا تورو به خدا یک چیزی بگوئید یک نصیحتی بکنید، آخر سر، آقا فرمودند من به تو چه بگویم ؟ آخر تو همه آنچه را که می دانی عمل می کنی تا من چیز دیگری بگویم؟ تو میدانی دروغ حرام است ؟ غیبت حرام است؟

اشکال ما اینست که باور نداریم 1 یک حدیث می خوانیم ، برویم سراغ حدیث بعدی ! در حالیکه این یک حدیث اگر رویش خوب فکر شود ، کار شود... یک عالم را اصلاح می کند !

/ 2 نظر / 6 بازدید
سید علی علیزاده

متن بسیار عالی بود و لی بهتر است کمی هم راهکارها بهتر ارائه گردد.

mehdi

با سلام امکانش هست بگویید روایت علامه طباطبائی نقل ازکدام کتاب است؟