جلسه چهل و نهم - مکرمت های اخلاقی

پیامبر صلی الله علیه و آله  فرمودند:

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

من تنها برای تکمیل مکرمت های اخلاقی مبعوث شدم.

 اخلاق سه درجه دارد و درجه بالا و قله آن کرامت های اخلاقی است.پیامبر نفرمود من برای نماز، زکات، جهاد و حتی قیامت شما مبعوث شده ام. بلکه فرمودند من آمده ام تا قله های اخلاقی را فتح کنم و شما را به کرامت های اخلاقی برسانم. پس دلیل بعثت پیامبر این نبود که مردم را موحد نماید.

مواردی پیش می آید که شما در خانه با خانمت حرفتان می شود. به او می گوئید گفتی پس بشنو. نگو تا نشنوی وهمینطور جدل می کنید. این نوع مکالمه از نظر آموزه های دینی در حد ارتباط حیوانی است.

 اگر کسی در مقابل احسان دیگران احسان کرد و در مقابل بدی دیگران بدی کرد مقامش مقام حیوانیت است.

امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود: ای عنوان اگر کسی به تو فحاشی کرد به او بگو اگر ده فحش هم بدهی یک فحش از من نخواهی شنید و یک حرف بد از دهان من بیرون نخواهد آمد. تا این جا مرتبه و درجه اول اخلاق است.

مرتبه سوم از مراتب اخلاقی مکرمت ها و کرامت های اخلاقی است که مخصوص معصومین و اولیاء کامل الهی است.

دراولین جلسه برای شما از حسن خلق و آثار آن صحبت کردم. شما برای یادآوری می توانید به سایت و وبلاگ معارف دینی مراجعه کنید. در مورد حسن خلق به خصوص در خانواده تاکید زیاد شده است.

پیامبر فرمود دو چیز باعث فشار قبر می شود.

  1. تضییع نعمت؛

دکتر باشی یا آیت الله فرق نمی کند هر که می خواهی باشی اگر تضییع نعمت کنی دچار فشار قبر می شوی. وقت نعمت است، اولاد نعمت است سلامتی نعمت است، در مقابل نیم خورده کردن خوراک تضییع نعمت است.

  1. سوء خلق در خانواده

امام رضا فرمودند آدم خوش خلق حتما در بهشت است و آدم بد خلق جایش در جهنم است.

آیا حسن خلق یعنی گفتن و خندیدن

امام صادق فرمدند ادخال سرور کنید.

ادخال سرور یعنی چه ؟

پیامبر فرمودند ادخال سرور یعنی حل مشکل مردم .

 

گره مشکل مردم را باز کنید. اگر نمی توانید کمکشان کنید حداقل نمک به زخم مردم نپاشید. اگر کسی از ناراحتی طلاق به شما مراجعه کرده و ناراحت است و به علت جدائی افسرده شده است نگوئید تقصیر خودت است او را سرزنش نکنید. با این نحوه بیان، افسردگی اش را زیاد می کنید. شما که مشاور نیستی شما که روانشناس نیستی. شما فقط تجربه شخصی خودت را می گوئی.

 

یکی از مصادیق کوچک ادخال سرور خندیدن و خنداندن است. یکی از مصادیق ادخال سرور خوش روئی و گشاده روئی و خندان بودن است. اما آیا اجازه داریم با نا محرم بگوئیم و بخندیم؟ خیر . از نظر آموزه های دینی این قبح است نه حسن.

امام صادق(علیه السلام ) سه ویژگی برای حسن خلق بیان فرمودند

 تلین جانبک و تطیب کلامک و تلقى اخاک ببشر حسن   با مردم به نرمى و گرمى برخورد کنی ، پاک و منزه و با کمال ادب سخن بگوئى ، و در مواجهه با برادرانت متبسم و گشاده رو باشى

نرم خو باشید . در گفتار و کردار و رفتار نرمش داشته باشید. با نگاه غضبناک و ترسناک مردم را از خود نترسانید . با نگاه و نرمش خود اجازه دهید مردم به شما مراجعه کنند  حتی اگر خطائی نسبت به شما داشته اند .

خوش کلام باشید و پاکیزه صحبت کنید دروغ نگوئید تهمت نزنید و فحش ندهید

وقتی با برادر دینی ات مواجه می شوی ابرو در هم کشیده نباش . در مواجه با مردم غم و غصه هایتان را برای آن ها نبرید.

 

تمامى صفات انبیاء و اولیاء در این سه صفت اخلاقى نهائى حضرت امام جعفر صادق وجود دارد، هر کس این سه نحوه برخورد اخلاقى را دارا باشد مثل آن است که به اخلاق همه انبیاء و اولیاء متخلق شده است .

 

رفتار ما با خدا چگونه است؟ علیرغم این همه گناه باز امید داریم خدا می بخشه و به سوی او می رویم. آن قدر امید قوی است که بعضی با جسارت گناه می کنند. خداوند هم تاکید دارد توبه نصوح کنید و از طرفی می گوید اگر کسی شک کند که بخشیده نمی شود کافر است. یاس از رحمت خدا مساوی کفر است.

اینکه پیامر علت بعثت را رشد مکارم اخلاقی مردم بیان داشته است بدین معنی است که اگر اخلاق مردم خوب شود توحید آن ها نیز اصلاح می شود ، نماز و قیامت او هم درست می شود.

یکی از ویژگی های دوران امام زمان ع این است که مردم به تکامل عقلی می رسند و از گناه تنفر پیدا می کنند. دروغگوئی را دیوانگی و کم عقلی می دانند و دروغگو را کسی می دانند که تیشه به ریشه خود می زند. بر عکس اگر اخلاق درست نشود هر چه قدر روی توحید کار شود نتیجه نمی دهد. پیامبر بزرگوار ما با اخلاقش مردم را به دین دعوت کرد. او خود متخلق به اخلاق بود. متخلق بودن به اخلاق کار سختی است هنر می خواهد. شکمبه گوسفند روی سر خالی کنند آن را پاک می نمایند و طرف را دعا می کنند و در وقت مریضی به عیادتش می روند.

سیره ائمه صلوات علیه به ما می آموزاند  که نباید عمل زده بشویم. توصیه شده اگر با عبادت ،  نماز  و روزه مستحبی بد اخلاق می شوید روزه نگیرید . روزه ای که بد اخلاقی به همراه داشته باشد نمی ارزد. حال افسوس از اینکه نمی توانید روزه بگیرید در شما باشد خوب است ولی روزه نگیرید.

امیرالمومنین  فرمودند در ماه شعبان روزه بگیرید برای تقرب به خدا و محبت به رسول خدا . فقط برای ماه شعبان چنین توصیه ای شده است. یعنی در ماه شعبان می توانید به پیامبر نزدیک شوید. امیرالمومنین در مواجه با کسانی که بحث و جدل بی حاصل می کردند آن ها را نهی فرمود و فرمودند می دانید امروز روز اول شعبان است. شعبان یعنی شعبه المنیر شهرالمطهر شهرالجیران ماهی که در همسایگی ماه رمضان است.

امام رضا به اباصلت فرمودند ماه شعبان ماه مطهر است. کینه ها را در ماه شعبان از سینه ها بزدائید. کینه دل را نابود می کند. فرمودند خیرات ماه رمضان از این ماه بر میخیزد اگر می خواهید بهره هائی از رمضان ببرید راه آن در شعبان است.

تا زمانی که در دنیا هستیم استفاده از این فرصت های ماه شعبان در اختیار ماست تا می توانید در این ماه صلوات بفرستید

از جمله توصیه های های این ماه صدقه دادن است حتی به مقدار نیم خرما. 

روایت است صدقه دادن شما را ثروتمند می کند . هر کس در ماه شعبان صدقه دهد خداوند صدقه او را نگه می دارد و تربیت می کند و رشد می دهد آن را همانگونه که شما بچه شترانتان را تربیت می کنید تا بزرگ شود تا به اندازه کوه احد برسد و در قیامت نصیب خودتان می نماید. این ویژگی مخصوص ماه شعبان است.

خوش خلقی با زن و بچه صدقه است. صدقه جاریه است. حل مشکلات مردم صدقه است. وقتی کسی با شما درد دل می کند خالی می شود . شما کاری نمی کنید فقط خوب گوش می دهید. این صدقه  است. بر عکس اگر به او بگوئید هر وقت بدبختی و بیچارگی داری پیش ما می آئی ؛ ولی، خوشی هایت را پیش دیگران می بری؛ بدانید باب خیر را روی خودت بستی. ممکن است با شنیدن حرف های دیگران مانع سکته او شوی، صدقه فقط پول دادن نیست سنگ صبور دیگران بودن صدقه است. صدقه شقوق مختلف دارد. کار علمی کردن صدقه است چیزی که به کسی یاد می دهید می تواند صدقه باشد.

سفارش شده در ماه شعبان صدقه دهید هر جور که می توانید

پیامبر تاکید کردند در ماه شعبان روزه بگیرید. هر که یک روز در این ماه روزه بگیرد بهشت  بر او واجب می شود. فرمودند هر که در ماه شعبان به نیت تقرب به خدا و محبت به پیامبر روزه بگیرد خداوند او را به کرامت خود نزدیک می کندو فرمودند شعبان ماه من است خداوند رحمت کند کسی را که یاری کند مرا با روزه گرفتن در ماه شعبان

در ماه شعبان تولد هائی هم اتفاق افتاده است از جمله تولد حضرت علی اکبر در یازدهم شعبان. سوم شعبان روز ورود حضرت سیدالشهدا به مکه قبل از عزیمت به کربلا است.

مناسبت پانزدهم شعبان در این ماه اختصاص به تولد حضرت صاحب الزمان ندارد بلکه روز پانزدهم شعان به قبل از تولد ایشان ارتباط دارد. خداوند به امام زمان یک عنایت ویژه داشت که ایشان در چنین روزی به دنیا آمدند. گفته شده احیا نیمه شعبان را نگه دارید. افظل اعمال در نیمه شعبان زیارت حضرت سیدالشهدا است و حداقل آن توصیه شده به بالای بام بروید و به حضرت سلام بدهید. نیمه شعبان به زمان حضرت ابراهیم بر میگردد. ما به واسطه تولد امام زمان در این شب شادی می کنیم ولی اولیا خدا این شب را احیا گرفته و مناجات می کنند.

یکی از مناجاتی که گفته شده همه ائمه آن را می خوانده اند مناجات شعبانیه است این مناجات را با توجه به معنا بخوانید. راه حرف زدن با خدا مناجات است. امام سجاد این را دقیق به ما یاد داده است.

/ 0 نظر / 31 بازدید