جلسه پنجاه و یک - عاقبت به خیری

نماز ستون دین است. قبیله بنی قریضه یهودی و خیلی پولدار بودند در زمانی که پیغمبر در فقر شدید به سر می بردند به ایشان گفتند ما با شما معامله می کنیم و مسلمان می شویم . گفتند ما هر چه شما بگوئید قبول می کنیم فقط ما را نکش و دیگر اینکه ما نماز هم نمی خوانیم . پیغمبر با اینکه در فقر شدید بودند آن ها را رد کرد و فرمود دینی که در آن نماز نباشد دین نیست. اطرافیان ناراحت شدند ولی پیامبر فرمودند الصلاه عمودالدین یکی از بزرگان فرمودند نماز عمود دین است  و نماز هرکس عمود دین اوست . می خواهید ببینید چقدر دین دار هستید ببینید حالتان در نماز چگونه است. نماز هر کس او را دعا می کند یا نفرین می کند . در روایات است که بعضی ها به نفرین نماز شان گرفتار می شوند.

امام صادق (ع) می فرمایند قرائت قرآن خیلی خوب است و حتی نگاه کردن به آن خیلی خوب است. نباید افراط و تفریط کرد و گفت تا معنی را نفهمید نباید قرآن خواند.

امام خمینی ره فرمودند آنچه زنگارزدایی می کند از دل.( شما را غفلت در می آورد و حالتان را خوب می کند) قرآن" با توجه" است.

هر چه می توانید قرائت کنید قران را با ترتیل بخوانید . ترتیل یعنی مطالعه کتاب قرآن با توجه. مطالعه در باب مفاعله یعنی دو طرفه است. یعنی باید کاملا ورود کنی، اشکالاتت را بفهمی وازقرآن روش بگیری و شاخص تو باشد و عمل کنی. که ان شا... زمان ظهور اینطور می شود.

یک برنامه عملی برای خودتان داشته باشید و روزی چند آیه قرآن بخوانید.برنامه معنوی برای خودتان و برای آدم شدن بگذارید.

تفسیر نور آقای قرائتی هم بسیار مناسب است.

آیه 75 / قصص زنگار زدایی می کند.

(شنیدم یک عالم داشت می مرد ، با یک حال بدی گفت پسرم قرآن را بیاور ، وقتی قرآن را دادم ، یک تف انداخت روی قرآن و مرد. پسرش خیلی ناراحت شد ، چند وقت بعد پسرش خواب دید پدرش در حال خیلی بدی بود، از او پرسید چراآن کاررا کردی ، گفت خدا لعنت کند شیطان را، تشنگی امانم را بریده بود شیطان آمد و گفت اگر می خواهی یک آب گوارا و خنک به تو دهم به مقدساتت توهین کن. من به قرآن توهین کردم اما آن ملعون آب هم به من نداد. خدا عاقبت همه ما را به خیر کند.

کسی که نماز را سبک بشمارد و نماز را بدون هیچ مقدمه وموخره ای بخواند و با نمازش صفا نکند ودر هنگام مرگ با عطش از دنیا می رود{حضرت زهرا (س) از قول حضرت رسول (ص) }

عاقبت به خیری خیلی مهم است. ادب به اهل بیت ، احترام به والدین عاقبت به خیری می آورد تفکر درقرآن زنگار زدایی می کند ودل را از غفلت درمی آورد.

قرآن: { قارون سه ویژگی داشت 1- دانشمند بود  2- درخواندن تورات بی نظیر بود   3- پسر خاله حضرت موسی بود و خیلی ثروتمند  }

قارون از قوم موسی بود و ظلم کرد به بنی اسرائیل وما به او گنج های فراوان دادیم، آنقدر که کلیدهای صندوقچه هایش را یک گروه مسئول نگاهداری اش بودند! قارون به مردم فخرمی فروشید و قیافه می گرفت { این نوع تفکر که می خواهیم در چشم باشیم مثلا در مورد اسم و ماشین که می خواهیم تک باشد خطرناک است} قوم او به او گفتند اینقدر خوشحال نباش و قیافه نگیر (خوشحالی همراه با غرور فرح) و دنیایت را فراموش نکن {درباره آخرت کوشش کن و در مورد دنیا فراموش نکن} به مردم احسان کن همانگونه که خدا به تو احسان کرده.

آقای مجتهدی می فرمود مثل کارگری که از پائین به بالا آجر می اندازد و شخص بالایی آجر را می چسباند، روزی اینچنین است، باید بگیری ، بچسبانی ورد کنی به دیگری تا دوباره بگیری. اگر آجر را نچسباند دیگر آجر بعدی نمی آید . روزی را باید بگیری ، رد کنی و انفاق کنی و دوباره روزی بگیری

در زمین فساد نکن

حضرت موسی (ع) با زور - ثروت – قدرت جنگید.

با زور سامری جنگید ، سامری خیلی هنرمند بود، مردم عاشق هنر هستند سامری گوساله ای ساخته بود از طلا ، که صدا از خودش در می آورد! حضرت موسی 72 معجزه و بیشترین معجزه را داشت اما با این حال مردم سامری را می پرسیدند: حضرت موسی با قدرت فرعون و ثروت قارون هم جنگید . قارون گفت این پز دادن ها بر اساس علم من است ( خودم عرضه داشتم . بعضی روزی ها مال تو هستند و دنبال تو ولی بعضی مال تو نیست و تو دنبالش می روی واین مال حرام است . هر عالمی عاقل نیست  ، ولی هر عاقلی عالم است. در برابر جهل ، عقل است نه علم . هر کس عاقل است بهشتی است . امام خمینی به پسرش فرمود چند آیه آخر حشر را مطالعه کن برای آدم شدن کافیست در مورد برسیا کافر است که عابد بود، در یک قسمت وقتی شیطان به او متمثل می شود
می گوید به خدا کافر شو و به من ایمان بیاور ، برسیسا که مستجاب الدعوه بود، کافر شد، شیطان رفت و گفت من دینم را به تو نمی فروشم.

این حرف ها بین ما هم خیلی رایج است. می گوئیم خودم خیلی زحمت کشیدم تا به اینجا رسیدم و...

مردم را نشکنید حتی کافر را. خیلی خطرناک است. جدل نکن ، تکه نینداز به مردم . پیغمبر از این کار بسیار تحذیر
می کردند. پیغمبر در مجلس مشغول سخنرانی بودند، همه نشسته بودند ، یک فقیری وارد شد و خواست بنشیند ، شخص کناری اش ثروتمند بود یک لحظه عبایش را جمع کرد ! پیغمبر وسط منبر فرمود چه کار کردی؟ شخص ثروتمند که متوجه شده بود سریع عبایش را رها کرد و گفت ببخشید یا رسول ا... و پیغمبر فرمود رضایت او را بدست آور او خواست ½  مالش را به فقیر بدهد، اما فقیر قبول نکرد و بعدا به پیغمبر گفت می ترسم من هم روزی مثل او شوم و عبایم را جمع کنم.

پس این منم منم ها خیلی خطرناک است. قارون هم تا این حرف را زد گرفتار شد)

              .... قارون حواسش نیست که قبل از او آدم های پولدار تر و قوی تر از او بودند و هلاکشان کردیم؟ فکر نکنید قارون را بیخود در زمین فرو بردیم ، قارون با بهترین لباسش بیرون می آمد و خود را زینت می کرد .آنان که عشق دنیا در دلشان مزه کرده بود، دوست داشتند خدا به آنها هم ثروت قارون را بدهد تا مثل او بهره ببرند(با بهترین وسائل و لباس هایتان نزد فقرا نروید و از طرفی هم  چشم به زندگی دیگران ندوزید روایت داریم ملعون است کسی که به خاطر پول به کسی احترام بگذارد)

و خدا می فرماید آنان که به آن ها علم دادیم (عالم ربانی) گفتند وای برشما ، ثواب آخرت خیلی بهتر است از این دنیا ! اگر مومن باشید و عمل صالح داشته باشید برای شما بهتر است. صبر پیشه کنید.

شبانه زمین دهان باز کرد و قارون و خانه و اموالش به زمین فرو رفت و به پائین کشاندیمش و هیچ کس نبود که کمکش کند، به غیر از خدا چه کسی می تواند کمک کند؟

هر که با خدا باشد خدا با اوست .

در زمان فراغت یاد خدا باشید تا زمان سختی خدایادتان باشد.

مردم روز بعد دیدند همه چیز قارون از بین رفته و گفتند خوب شد با او نبودیم . خدا به هر که بخواهد روزی
می دهد.

باید راضی بود به رضای خدا . خدا می داند به چه کسی چقدر مال دهد. تو بندگی کن خدا خدایی خود را خوب
می کند. تابع باشید.

خدا اگر سر ما منت نگذاشته بود ما هم هلاک شده بودیم. خداوند کافرین را رستگار نمی کند.

نکته اساسی این آیه:

تلک الدارا الاخره... می دانید چه کسانی در آخرت بهره مندند؟ کسانی که در زمین دنبال برتری جویی و فساد نیستند از امیرالمومنین پرسیدند برتری جویی یعنی چه؟ یعنی با بند کفش خود که از دیگری بهتر است، پزدهی یعنی برتری جوییی و مطمئن باش در آخرت به جایی نمی رسی

از عالمی پرسیدم یعنی چه ، بالاخره من می دانم من علمم بیش تر از فلانی یا ثروتم بیشتر است ، چرا انکار کنم ؟ فرمود داشتن یا نداشتن مهم نیست ، مهم عاقبت به خیری است. می توانی قسم بخوری تو عاقبت به خیر می شوی نه فلان آدم عامی ؟ گفتم نه. فرمود پس تو بهتر از او نیستی !

علامه طباطبائی صاحب المیزان که الان هم تفسیر شماره یک شیعه است، وقتی داشتند تفسیر را می نوشتند برادرشان از تبریز زنگ زد و گفت روح پدر را احضار کردیم، ایشان از تو ناراحتند که چرا محمد حسین چیزی برای ما نمی فرستد او دارد یک کار مهم می کند به او بگوئید ثوابش را برای ما بفرستد ایشان تازه یک صفحه نوشته بودند و یک روز بود که شروع کرده بودند . علامه فرموده بودند من که کاری نمی کنم ، برادر گفت مثل اینکه داری تفسیر می نویسی ، علامه با بی تفاوتی گفت بله تازه شروع کردم ، اگر ثوابی دارد که برای پدر ومادر باشد ، هفته بعد برادر زنگ زد و گفت پدر از تو خیلی راضی بود و گفت محمد حسین ما را بین اموات سربلند کرد.

"والعاقبه للمتقین"

هر که یک حسنه با خودش بیاورد یعنی موفق شود تا قیامت با خودش حمل کند که خیلی هم سخت است،برای او صدبرابر نتیجه است. اگر کار بدی بکند اندازه کار بدش جزا می بیند .

اینکه خدا کریم است یعنی مثلا دو رکعت نماز می خوانی همه وهمه را شریک می کنی بدون اینکه چیزی از ثواب نمازت کم شود. این معنی کریم بودن است نه اینکه گناه کنی و بگویی خدا کریم است و می بخشد.

یک عهد خوب ببندید ، هر زیارتی می روید و هر کار ثوابی که می کنید صدقه که می دهید به نسبت همه هم هیاتی ها ، همه کسانی که حتی در راه نیستند باشد.

ان شاء ا... همه ما عاقبت به خیر شویم .

/ 0 نظر / 261 بازدید