جلسه نوزدهم - مهجوریت قرآن

آیه 30 سوره فرقان داستان شکایت حضرت رسول از مهجوریت قرآن در میان قوم خود را نقل می کند:

یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

پروردگارا! قوم من قرآن را ترک گفتند و از آن دورى جستند.

رسول خدا در جایگاه مدعی العموم و قاضی خداوند و محل شکایت عرصه قیامت  است.

پیامبری که رحمته للعالمین است در بزرگترین عرصه که همه منتظر شفاعت او هستند از قوم خود به خاطر ترک قرآن شکوه می کند.

معنای محجوریت

آیه می خواهد بگوید درعین اینکه قرآن در بین شان دست به دست می گردد و پرتیراژترین کتاب است و دائم به آن اظهار ارادت و احترام می شود ولی نه تنها استفاده حقیقی از آن نمی شود بلکه رفتارشان نشان استهزا قرآن است. حتی قاریان، مدرسان و مترجمان نیز ممکن است عامل محجوریت قرآن باشند.

در بحث مهجوریت روایت مشهور است که سه چیز در قیامت شکایت می کنند. قرآن یکی از این شاکیان است.

اگر بفهمیم مقصود نزول قرآن چه بوده است آنگاه هر گونه استفاده دون از این هدف محجور کردن قرآن است.

واقعیت این است که ما هنوز به جایگاه و نقش قرآن پی نبرده ایم. پست ترین آدم ها کسانی هستند که قرآن دارند ولی نمی خوانند.

قرائت قرآن به تنهائی کفایت نمی کند باید با خواندن قرآن هدایت شد. قرآن راهنمائی می کند که در قرآن تدبر کنید ببینید پشت این آیات چیست.

پس از تدبرباید موعظه پذیری داشت.

پس از موعظه گرفتن باید به قرآن عمل کرد.

اگر پس از تدبر در قرآن به آیات عمل کردیم آن گاه قرآن را از مهجوریت درآورده ایم.

لقاء خدا هدف قرآن است مقصد قرآن هدایت انسان است.

برای دانلود فایل صوتی جلسه ١٩ به آدرس زیر لینک شوید:

http://www.4shared.com/audio/woED5bQz/19heiat88-07-02-mahdavi-zabtea.html

/ 0 نظر / 8 بازدید