جلسه بیست و هشتم - علم و رحمت خداوند

خداوند در آیه 53 سوره مبارکه یوسف (از قول حضرت یوسف ) می فرماید: من نفس خود را تبرئه نمی کنم: چرا که نفس قطعا به بدی امر می کند، مگر کسیکه خداوند به او رحم کند، زیرا پروردگار آمرزنده و مهربان است.

ایام ،ایام بسیار مبارک وپر از شادی و نشاط است. هم در روزهای ماه پر برکت شعبان قرار داریم و هم در متن سه میلاد بزرگ، میلاد امام حسین ،امام علی ابن الحسین و میلاد حضرت اباالفضل عموی حضرت حجت (ع).

یکی از مبانی و مسائلی که در هر دین و مذهب و نگرشی به آن پرداخته می شود، عناصری است که از نگاه آن مذهب تارو پود هستی را شکل داده است. این سوال ، سوال بسیار مهمی است که آیا عالم دارای عناصر متعدد و مختلفی است یا داراییک حقیقت پیوسته و یکسان و همراه وحدت است ؟ هستند کسانیکه معتقدند همه عالم با همه خصوصیاتش از ماده درست شده و فراتر از دریافت ها و واقعیت های مادی،هیچ حقیقت دیگری نمی توان برای آن در نظر گرفت. علم منحصر در تجربیات مادی است.

همچنان که اساسا حقایق عالم هم چیزی جز موجودات مادی نیست. نظر برخی از مکاتب و اندیشه ها اینست. بعضی از اینها حتی خدا را هم توده ای از انرژی تعریف می کنند. وقتی از آنها دلیل نماز خواندن را می پرسی ، می گویند نماز انرژی مثبت عالم را به سمت انسان جذب می کند. بسیاری از عرفان های امروزی عرفان هایی با این مفهوم هستند. یعنی مفاهیم معنوی را هم تقلیل می دهند به مفاهیم مادی . اگر در مجلس جشن میلاد امام حسین حال خوشی به شما دست می دهد دلیل وجود رشته های انرژی مثبت در آن مکان است.

چرا سوره حمد را درهر نماز باید خواند ؟ پاسخشان اینست که سوره ایکه با خواندن آن تمام ورودی های انرژی انسان باز می شود سوره حمد است. یعنی حتی برای امور معنوی هم دلایل مادیمی آورند و آنرا تقلیل می دهند. یک وقت شما می گویید نماد مادی هم دارد ولی اصلش معنوی است ولییک توقع می گویید همه چیز همین ثمرات مادی است که این اشکال دارد .اندیشه های عرفانی ما درطول حدود 12 قرن دنبال این بودند که بگویند: همین اشیاء مادی هم دارای ابعاد معنوی هستند.(مثلا اینکه روز قیامت اعضای بدن ما به زبان می آیند و یا این عبارت از آیه 44 سوره اسراء که می فرماید : و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او
می گوید یعنی همه اشیاع در حال تسبیح خدایند)  پیامبر اکرم می فرماید: هنگام پایین آمدن از کوه حرا دیدم که همه ذرات عالم به من سلام می کنند . یعنی ذرات جان دارند و چه بسا حقایق را بهتر از ما می فهمند . پیامبر اکرم در روایتی می فرمایند: مرکب های خو.د را سکوی منبر خود نکنید فردی پرسید چرا؟ حضرت پاسخ دادند: چون گاهی آن مرکب از راکب درتوصیه پیشرفته تراست. مثلا یک الاغ درمراتب توحید از من جلوتر است. یعنی همه موجودات درعالم زنده اند نگاه ما اینست. 

ولی عرفان های جدید نماز شما را هم مادی می کند . تقلیل می دهد به مسائل مادی . نماز خوبست چون ورزش می کنید. هیچ ورزشی به این مفیدی نیست. به هر حال اینکه عالم از چه عناصری وبر چه مبنایی ساخته شده مسئله بسیار مهمی است.

در اسلام تارو پود عالم دو چیز است که این تارو پود در همه موجودات گسترده شده و نفوذ دارد و آن عبارتست از علم و رحمت خداوند. درسوره غافر خداوند از قول فرشتگانی که عرش را به دوش می کشند می فرماید: پروردگارا رحمت و دانش تو بر همه چیز احاطه دارد. (آیه 7 سوره غافر) یعنی همه موجودات عالم بر مبنای علم ورحمت خلق شده اند. اولین فراز دعای کمیل هم بیانگر همین موضوع است: خداوندا من از تو می خواهم به آن رحمتت که هرچیزی را فراگرفته است. بنابراین قوام عالم هستی به علم و رحمت پروردگار است هم نقطه پایان و مقصد آن.

اینکه خداوند می فرماید: جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند (آیه 56 سوره ذاریات)بیانگر اینست که ما هم از علم خلق شده ایم. همه علم و رحمت در ما جاریست و هم نقطه پایانی که برایمان ترسیم شده است رسیدن به علم ورحمت است.

در مورد علم خداوند صحبت زیاد است اما امروز می خواهم درباب رحمت الهی عرایضی داشته باشم . به این حقیقت درقرآن بسیار پرداخته شده است. دراولین آیه قرآن یعنی : به نام خداوند بخشنده مهربان ،به دو صفت خداوند اشاره می شود که هردو مشتق از رحمت است یعنی رحمن و رحیم . وقتی درمورد آن نوع از رحمت خداوند که مومن و کافر ندارد، همه را در برمی گیرد صحبت می کنیم (رحمت عام ) با اسم رحمن خدارا یاد میکنیم ووقتی درمورد رحمت رحمت خاص خداوند نیست به مومنین صحبت می کنیم بت صفت رحیم. لذا رحمانیت خداوند شان رب العالمین خداوند است، رحمیت خداوند دریوم الدین معلوم می شود. صلوات رحمت خداوند درآن روز مشخص می شود. هرچه دراین دنیا موردرحمت خداوند قرارمی گیریم یک بخش ازبیست وپنج

بخشی است که درموردرحمت خداوند میتوان سخن گفت . امام سجاد دردعای ابوحمزه ثمالی میفرماید : اگر بخشی از رحمت تو شامل حال ما شودتمام گناهان اهالی زمین بخشیده می شود.

رحمت پرودگار متعال یک جنبه تکوینی درعالم دارد. یعنی شکل عالم ولایت است یک ماده ای دارد که آن رحمت استو علم . اینهم که میگویم شکل عالم ولایت است از حدیث شریف کساء می گویم آنجائیکه خداوند می فرماید:ما عالم رادرمحبت اهل بیت ساختیم . درمحبت اهل بیت نه برای محبت اهل بیت . یعنی هر طرف رو می کنید اهل بیت (ع) هستند. شکل اگرولایت است ماده علم است و رحمت وقتی درقرآن نگاه می کنید شاید صفحه ای را پیدا نکنید که درآن حرف ازرحمت خداوند نباشد.گاهی اوقات ازرزق وروزی به رحمت تعبیر شده. گاهی خداوند می فرماید: رحمت پروردگار تو از همه چیزهایی که انسان جمع کرده اندبهتر است. خداوند در آیه 86و87 سوره اسراء خطاب به پیامبر می فرماید: اگر بخواهیم قطعا آنچه به تو وحی کردیم می بریم . آنگاه برای حفظ آن دربرابر ما برای خود مدافعی نمییابی . بجز رحمت پروردگارت. یعنی ای پیغمبر آنیکه آنچه درذهن توست ازیادت نمی بریم این رحمت خداست.

 گاهی ازرزق به رحمت تعبیر شده است. یک روایت خیلی جالبی خدمتتان عرض کنم: امام صادق (ع) میفرماید: مردم درمورد رزق و روزی به 4 دسته تقسیم می شوند: دسته اول کسانی هستند که فکر می کنند خودشان روزی خود رابه دست می آورند . اینها کافرند . دسته دوم معتقدند که روزی محصول تلاش خودشان است بعلاوه خدا.  لطف خداستبعلاوه تلاش خودشان. جمله هم می سازد : از تو حرکت از خدا برکت . اینها مشرکند. گروه

/ 0 نظر / 23 بازدید