جلسه پنجاه و هشتم- بندگی و ایمان به غیب

حضرت زهرا س : نهج الحیاه صفحه 271

از دنیای شما سه چیز را پسندیدم :

 1- التلاوة القرآن:  قرآن خواندن ؛تلاوت یعنی خواندن همراه تفکر و تدبر، هر کس در هر مرتبه علمی  قرآن را تلاوت کند حتما" بهره می برد.  در زمان ترتیل یک عنایات خاص می رسد مثلا" ترجمه قرآن را بخوانم ، کمی فکر کنم که مثلا" معیشه ضنکا یعنی چه ؟

2- النظر فی وجه رسول الله : نگاه کردن به صورت رسول الله

3- والانفاق فی سبیل الله

سوره حجر / 25 << ولقد خلقنا النسان من صلصال من حماء مصنون >>

ما انسان را خلق کردیم از خاک خشکیده دارای بوی لجن :

نکته : از آیات و روایات بر می آید که خدا خواسته به غیب ایمان داشته باشیم .

غیب یعنی من از شما بندگانم می خواهم یک چیزهایی را نبینید ولی قبول کنید.

قبلا" روح را قبول نداشتند ، امروزه می گویند همه چیز را باید ببینیم و استدلال کنند.

اینکه چیزی را نبینیم و باور کنیم خیلی سخت است خدا به مادر موسی می گوید بچه یک روزه ات را در آب بینیداز کدام عاقل اینکار را می کند ؟ آن هم مادر که وابستگی شدید دارد؟ مادر موسی چون ایمان غیبی داشت قبول کرد یا طالوت که امام و معصوم نبود فقط منتخب خدا بود ، خدا می گوید با جالوت بجنگ و به هم لشگریان خود بگو خدا می خواهد با آب گوارا امتحانت کند ، تشنه که شدید آب نخورید ، مگر به اندازه فقط یک مشت؛ این حرف ظاهرش غیر عاقلانه است . برای خدا خیلی مهم است که عبودیت ما را بالا ببرد خدا می خواهد بنده باشیم ما باید بر اساس   وظیفه عمل کنیم نه اینکه آنچه دلمون می خواهد.

اینجاست که یک مرد دهاتی بی سواد عبودیت دارد و از صبح تا شب داس می زند برای اهل وعیالش کار می کند، ولی حافظ کل قرآن می شود

از سیاق آیات بر می آید که خدا می گوید باید بنده من باشید نه بنده عقل

برای همین طالوت که ولی فقیه آن زمان بوده وقتی می گوید آب گوارا نخورید، به او می خندند. {طالوت عالم بود و قدرتمند }

حضرت ابراهیم معصوم بود خدا می گوید سر بچه ات را ببر . این خلاف عقل ، غریزه ، دین بود. اما واقعا" ابراهیم این کار را کرد. آن هم سه بار با سختی این کار را کرد برایش سنگین بود ولی این کار را کرد و عبودتیش را نشان داد. آن وقت اگر کسی بنده شد، می شود حضرت اباعبدالله ، که تلالوء پیدا می کند به همه عالم !

انسان را از گل خشکیده بد بو آفریدیم :  به ملائکه خبر دادیم وقتی من روحم را به این گل دمیدم شما به او سجده کنید پس سجده کردند ملائکه مگر ابلیس {ابلیس جن بوده ولی اینقدر با ملائکه دم خور بوده که جزو ملائکه حساب می شده و ابلیس 6000 سال عبادت کرد. در اینجا هم  همینطور است ممکن است عالمی چندین سال عبادت کند و حتی مرجع تقلید شود اما با یک خبط به ته جهنم برود}

خدا به ابلیس می فرماید چرا سجده نکردی؟ می گوید من سجده نمی کنم به انسانی که بوی لجن می دهد

{ تربیت دینی دلیل دارد ولی  نباید ملاک تربیت دلیل باشد بلکه باید عبودیت باشد}

خدا می فرماید گمشو بیرون تو جایگاهت  آتش است و لعنت من تا روز قیامت بر تو است

شیطان گفت رب ؛ یعنی عزیز دلم، برای من : { پس معلوم می شود شیطان معاد و پروردگار را قبول دارد}     می شود به من مهلت دهی تا قیامت پس نظری به ما بکن و مهلتی بده ، خدا گفت مهلت می دهم تا وقت معلوم      { خدا دعای شیطان را پذیرفت آنوقت به ما شیعیان صدیقه زهرا نظر نکند؟ امکان ندارد دست بالا رود و خالی برگردد، خدا هر ندایی را در درونت می شود وقتش نیست جوابت را بدهد.  خدا بنده پروردی بلداست ما بندگی بلد نیستم .وقت معلوم یعنی وقت را مشخص نکرده اند حواسمون باشد ، جوری زندگی کنیم گویا تا ابد می مانیم و جوری زندگی کنیم  برای آخرت گویا فردا می میریم .  یعنی تا قیامت وقت نمی دهد بلکه تا وقت غیر مشخص که معلوم نیست کی سر می رسد. یعنی به شیطان هم اجازه توبه می دهد

غزالی و ................. می گویند احتمال است شیطان توبه کند و خدا بپذیرد

شیطان گفت خدایا به خاطر چیزی که مرا گمراه کردی من هم گناه را زینت می دهم و همه شان را فریب می دهم شیطان اشتباه تصور کرد.  خدا گفت وقتی روحم را دمیدم سجده کن  نه به گل بدبو:  خدا هیچ کس را گمراه نمی کند

دقیقا" داریم می بینیم گناهان چطور زینت داده شده اند. دروغ می گوید، اسمش می شود خالی بند و مثل یک هنرمند با او برخورد می شود

حضرت علی در خطبه 202 نهج البلاغه که سید الشهدا ناقل هستند یک روضه برای حضرت زهرا خواندند.

می فرمایند وقتی پدردفن کرد مادرم را نگاهی به گنبد خضرا کرد و فرمود خدایا غمی رفت در دلم که زائل نخواهد شد، یک همی درونم است که قرارم را برده است . همان امیری که به همه عالم قرارمی دهدقرارش     می رود!  ای پیغمبر از رفتن این دختر برگزیده ات هیچ توانی در  پایم نمانده دیگر من صابر نخواهم بود.  برگزیده زنان عالم  را مگر کتک    می زنند!

و سیعلم الذین کفرو ای منقلب ینقلبون

/ 0 نظر / 29 بازدید